12.4°C

Ardanowski: Koła Gospodyń Wiejskich rozwijają się dzięki zmianie przepisów fot. MRiRW

Ardanowski: Koła Gospodyń Wiejskich rozwijają się dzięki zmianie przepisów

Napisał  Wrz 09, 2019

Wprowadzając nowe przepisy w sprawie Kół Gospodyń Wiejskich, które dały im osobowość prawną, nawet w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będzie to tak duży impuls do ich rozwoju – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas konferencji „Wspieranie, promowanie i rozwój polskiej wsi”, która odbyła się w Barcinie.

Przepisy pozwalają na ubieganie się przez koła o wsparcie z budżetu państwa w wysokości od 3 do 5 tysięcy złotych w zależności od ich liczebności. W tym roku w budżecie jest na ten cel 40 mln złotych. Złożonych zostało już ponad 6 tys. wniosków opiewających na ponad 20 tysięcy.

Te koła powstają nie dla tych paru tysięcy złotych. One powstają, bo kobiety wiejskie zawsze były aktywne, z inicjatywą, a teraz już nie muszą się obawiać, ze będą ścigane za sprzedaż na festynie zrobionych przez siebie np. pierogów czy ciasta – powiedział Ardanowski. Zwrócił uwagę na ważną rolę jaką pełnią w środowisku koła gospodyń wiejskich: – Panie z tych kół organizują życie kulturalne, pielęgnują stare zwyczaje, zachowują bogate dziedzictwo polskiej wsi w każdym jego aspekcie.

Minister Ardanowski nawiązał również do roli jaka pełnią na terenach wiejskich Ochotnicze Straże Pożarne: – Nie wyobrażam sobie polskiej wsi bez strażaków ochotników, tak jak bez kół gospodyń wiejskich.

Szef resortu podkreślił, że są to dwie bardzo ważne, wręcz instytucje, które swoją pracą przyczyniają się do silnej integracji środowiska wiejskiego. Według ministra te przykłady pokazują, jak istotne jest pobudzenie możliwości rozwoju. Dotyczy to także bardzo dobrze ocenianych przez rolników przepisów pozwalających na sprzedaż produktów wytworzonych we własnych gospodarstwach: – Wreszcie likwidujemy bariery, które uniemożliwiały rozwój gospodarstw i lokalnych inicjatyw.

Jednocześnie jednak szef resortu zwrócił uwagę na brak współpracy rolników w zakresie gospodarczym: – We współczesnym świecie rolnik nie może działać w pojedynkę. Mamy bardzo dobre regulacje prawne dotyczące spółdzielczości rolniczej, ale też irracjonalny opór przed wspólnym gospodarowaniem.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama