30.6°C

Jak ograniczyć emisję amoniaku w rolnictwie fotolia

Jak ograniczyć emisję amoniaku w rolnictwie

Napisał  Wrz 23, 2019

Zakończył prace Zespół ds. wdrażania dyrektywy NEC dotyczącej ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa. Opracowany przez Zespół Kodeks dobrej praktyki rolniczej został ujęty w Krajowym Programie Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza.

Podczas spotkania podsumowującego prace Zespołu podkreślono wagę realizacji działań ograniczających emisję amoniaku zawartych w Kodeksie, które związane są z niskoemisyjnymi technikami rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemami utrzymywania zwierząt.

Upowszechnianie działań ujętych w tym dokumencie ma na celu propagowanie pro-środowiskowych praktyk sprzyjających ograniczeniu zanieczyszczeń powietrza.

Źródło: MRiRW

reklama