KRUS: Dodatkowe środki dla inwalidów wojennych i ofiar represji wojennych fotolia

KRUS: Dodatkowe środki dla inwalidów wojennych i ofiar represji wojennych

Napisał  Wrz 30, 2019

Od 1 października 2019 r. Kasa będzie przyznawała, podwyższała i wypłacała wraz z pobieraną emeryturą lub rentą świadczenia pieniężne zgodnie z ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Świadczenia będą wyrównywane za okres od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. Na jaką wysokość świadczeń można liczyć?

Ustawa zakłada m.in.:
- przyznanie inwalidom wojennym, obok przysługującej im renty inwalidzkiej, dodatku pieniężnego w kwocie 850 zł, waloryzowanego na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS,
- podwyższenie kwoty świadczenia pieniężnego dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla (…)
- wszyscy uprawnieni żołnierze przymusowo zatrudniani będą otrzymywać świadczenie w kwocie maksymalnej, wynoszącej obecnie 222,01 zł,
- przyznanie dodatku kompensacyjnego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
- przyznanie ryczałtu energetycznego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
- przekazywanie przez organy emerytalno-rentowe świadczeń pieniężnych zamieszkałym za granicą inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom przymusowo zatrudnianym, osobom deportowanym i wywiezionym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – na ich wniosek.

Świadczenia będą wyrównywane za okres od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.W przypadku, gdy prawo do świadczeń pieniężnych powstało w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., Kasa wypłaci wyrównanie od miesiąca, w którym zostało ustalone prawo do tych świadczeń. 

(rpf) jp / Źródło: KRUS