9°C

Kobiety wiejskie - wspierają rodzinne gospodarstwa bez pobierania wynagrodzenia fot. Adobe Stock

Kobiety wiejskie - wspierają rodzinne gospodarstwa bez pobierania wynagrodzenia

Napisał  Paź 17, 2019

Dnia 15 października 2019 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W uroczystościach, które odbyły się tego dnia w Parlamencie Europejskim, wzięły udział także rolniczki z Polski.

Cechą charakterystyczną europejskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne: 91% spośród 22 milionów pracowników zatrudnionych w rolnictwie to członkowie rodzin.

Kobiety na obszarach wiejskich są zwykle bardzo aktywne, podejmują się różnych zadań niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw, nawet jeżeli proporcjonalnie liczba kobiet pracujących w rolnictwie w UE jest znacznie mniejsza niż ich udział procentowy wśród ogółu ludności aktywnej zawodowo (35,1% w porównaniu do 45,9%). Co więcej, tylko jedna trzecia osób zarządzających gospodarstwami to kobiety.

Kobiety na obszarach wiejskich odgrywają znaczącą rolę w czynnościach związanych z domem i stale wspierają rodzinne gospodarstwa bez pobierania wynagrodzenia. Rola małżonków wspierających nie jest odzwierciedlona w statystykach, ponieważ nie są oni zarejestrowanymi pracownikami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Istnieje zatem potrzeba podnoszenia świadomości odnośnie skutków społecznych i finansowych dotyczących braku ochrony praw socjalnych, jak również większego wsparcia w kwestii szkoleń i kwalifikacji oraz lepszej infrastruktury i jakości usług na obszarach wiejskich. Środki te będą promować spójność społeczną i równość płci, wzmacniać pozycję kobiet, a także żywotność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Europie.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama reklama