6.4°C

GUS: Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku fot. Adobe Stock

GUS: Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku

Napisał  Paź 21, 2019

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych nieznacznie spadły we wrześniu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 1,3%).

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

We wrześniu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem m.in. jęczmienia, pszenżyta i żywca wieprzowego. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Ceny owsa pozostały na tym samym poziomie. Wzrosły natomiast ceny kukurydzy i żywca wieprzowego.

Podobną tendencję zmian cen we wrześniu 2019 r. jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były niższe, z wyjątkiem cen żywca wołowego i wieprzowego oraz krów dojnych i jałówek jednorocznych. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego.

Ceny ważniejszych produktów rolnych

We wrześniu 2019 r. za pszenicę płacono w skupie średnio 66,02 zł/dt, tj. mniej o 0,6% niż przed miesiącem i o 17,5% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (88,89 zł/dt) spadły o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 2,3% w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 56,70 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 0,4%), jak i w skali roku (o 18,1%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 72,34 zł/dt i spadły o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do września 2018 r. wzrosły o 3,6%.

W skupie za ziemniaki płacono średnio 42,18 zł/dt, tj. o 37,8% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 27,4% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (226,05 zł) spadła o 3,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 111,0%.

Ceny skupu żywca wołowego (6,01 zł/kg) spadły zarówno w skali miesiąca (o 1,6%), jak i w skali roku (o 7,2%). Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,58 zł/kg i były wyższe o 1,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego rokua zanotowano spadek cen o 6,9%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,94 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,1%), jak i z rokiem ubiegłym (o 26,7%). Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,03 zł, tj. więcej o 0,7% niż przed miesiącem i o 15,7% niż przed rokiem.

We wrześniu 2019 r. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,2 wobec 8,0 w sierpniu br.), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (7,2 wobec 6,9 przed miesiącem).

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 4,01 zł/kg i były niższe zarówno w stosunku do sierpnia 2019 r. (o 2,1%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 1,0%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 131,26 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,5%, natomiast w odniesieniu do września 2018 r. spadła o 1,1%.

(rpf) jp / Źródło: GUS