30.6°C

Biometan: paliwo transportowe przyszłości? fotolia

Biometan: paliwo transportowe przyszłości?

Napisał  Lis 13, 2019

Ostatnia nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych daje biometanowi możliwość zaistnienia na rynku w charakterze odnawialnego paliwa transportowego. Krajowa Izba Biopaliw oraz Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego postanowiły o podjęciu wspólnych działań ukierunkowanych na praktyczne uruchomienie w Polsce produkcji biometanu.

Biometan to biogaz oczyszczony i uzdatniony do jakości wysokometanowego gazu ziemnego. Należy on do paliw metanowych i jest odpowiednikiem sprężonego gazu ziemnego. Sprężony biometan może być stosowany jako samoistne paliwo lub jako mieszanina w dowolnych proporcjach z CNG w pojazdach zasilanych gazem ziemnym.

W skali Unii Europejskiej 11% energii wytworzonego biogazu wykorzystywane jest na cele transportowe. Stosowanie biometanu do zasilania pojazdów jest najbardziej rozpowszechnione w Szwecji i Niemczech. W skali światowej na pozycję lidera w ostatnim czasie wysunęły się Stany Zjednoczone z ponad dwukrotnie większym zużyciem biometanu na cele transportowe niż w Szwecji. W Polsce dotychczas wykorzystanie biometanu na cele transportowe rozwinęło się słabo.

W naszym kraju brakuje spójnej wizji rozwoju sektora paliw metanowych zarówno gazu ziemnego, jak i biometanu na cele transportowe. Flota pojazdów NGV szacowana jest na 3,6 tys., a baza tankowania obejmuje obecnie tylko 26 stacji CNG.

Zauważalne jest zainteresowanie wykorzystaniem CNG w komunikacji miejskiej – w ponad 20 miastach jeżdżą autobusy zasilane CNG. Liderem są Tychy, których flota obejmuje 75 autobusów miejskich. Perspektywicznie autobusy zasilane dziś CNG mogą być w przyszłości zasilane biometanem, pod warunkiem zapewnienia produkcji biogazu na ten cel.

W zakresie wykorzystania biometanu w Polsce powstała w 2015 r. prototypowa instalacja uzdatniania biogazu. Jest to jak dotychczas jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Niewystarczająca rentowność inwestycji stanowi ograniczenie dla rozwoju produkcji biometanu. Jednocześnie stosunkowo niskie w ostatnim czasie ceny oleju napędowego ograniczają konkurencyjność biometanu do zasilania pojazdów.

Dla potencjalnego inwestora w biogazownię najbardziej uzasadnioną ekonomicznie opcją pozostaje nadal produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz korzystanie z dostępnego wsparcia. Produkcja biometanu wymaga inwestycji w instalację uzdatniania. Dla przykładu koszty instalacji dla rocznej produkcji biogazu na poziomie 4 mln Nm3 (odpowiadającej mocy zainstalowanej eklektycznej 1 MW) kształtują się na poziomie 0,8-1,5 mln euro w zależności od rodzaju technologii uzdatniania biometanu. Przy tak wysokich nakładach inwestycyjnych zasadne jest podłączenie kilku biogazowni do jednej instalacji.

Dla rozwoju biometanu na cele transportowe barierą pozostaje w Polsce brak zachęt i wsparcia dla tego kierunku wykorzystania biogazu. Potrzebna jest długofalowa i przewidywalna polityka promująca ten kierunek wykorzystania biogazu.

(rpf) jp / Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

reklama