17.6°C

O sytuacji na rynku zbóż i ASF z rolnikami fot. Paweł Pąk

O sytuacji na rynku zbóż i ASF z rolnikami

Napisał  Lis 14, 2019

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z przedstawicielami Polskiego Związku Zawodowego Rolników. W trakcie spotkania poruszano tematy związane z sytuacją na rynku zbóż, w szczególności kukurydzy, zasadami uruchamiania pomocy de minimis oraz kwestie dotyczące zwalczania ASF.

Minister poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE ponownie podniesie problem nadmiernego importu z Ukrainy. Ponadto poinformował o wypłacie pomocy finansowej rolnikom poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy. Przypomniał również o rozwiązaniach dotyczących RHD i sprzedaży bezpośredniej, kierowanych do mniejszych gospodarstw, a także o planowanym umożliwieniu działalności w zakresie małych ubojni.

Istotnym punktem dyskusji było omówienie najistotniejszych problemów dotykających producentów trzody chlewnej na obszarach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF – przemieszczanie świń, spełnianie wymagań bioasekuracji, odszkodowania za ubite świnie czy pomoc z tytułu utraty dochodów z produkcji świń. Zgodzono się, że jednym z kluczowych priorytetów w walce z ASF jest odstrzał dzików.

Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku Zawodowego Rolników, które zaplanowano w pierwszej połowie grudnia br.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama