23.9°C

PROW: na co można składać wnioski jeszcze w tym roku

Napisał  Lis 15, 2019

Nabór wniosków na różnego rodzaju wsparcie dla rolników wciąż trwa. Sprawdź, na co jeszcze można uzyskać dofinansowanie w tym roku. 

Pomoc w tworzeniu grup producentów
Do 13 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r.

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR
Do 20 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Limit pomocy wynosi 100 tys. złotych. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego

Inwestycje chroniące przed skutkami klęsk żywiołowych.
Do 22 listopada trwa nabór wniosków o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Pomoc w pierwszej kolejności skierowana jest do rolników prowadzących hodowle trzody chlewnej i chcą poczynić inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Maksymalny limit pomocy wynosi 100 tys. zł.

Z pomocy mogą również skorzystać spółki wodne lub związki spółek wodnych, które chcą zakupić sprzęt niezbędny do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed m.in. zalaniem, podtopieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. W tym przypadku limit pomocy wynosi 1 mln zł.

Jeszcze w tym roku ma ruszyć również nabór na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

Modernizacja gospodarstw – inwestycje w nawodnienie
Również do 22 listopada oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w zakresie nawadniania. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, poprzez inwestycje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające lub powiększające obszar nawadniania. Limit pomocy wynosi 100 tys. zł.

Systemy jakości
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do 22 listopada przyjmuje wnioski o wsparcie na przystępowanie do systemów jakości. Nabór dotyczy rolników uczestniczących w istniejących już systemach jakości m.in. Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne, czy Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.

Poszkodowani przez klęski żywiołowe lub ASF

Do 31 grudnia trwa nabór wniosków o wsparcie dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna oraz rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić trzodę chlewną lub zniszczyć zwłoki. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność składania wniosków. 

(rfp) jp

reklama