23.9°C

Nadmierny import kukurydzy z Ukrainy szkodzi polskim rolnikom

Napisał  Lis 20, 2019

W ostatnich latach około połowa kukurydzy przywożonej do Polski pochodziła z Ukrainy. Stąd między innymi problemy polskich rolników, którzy z trudem sprzedają swoje zboża, a uzyskiwane ze sprzedaży ceny są niskie.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE Polska przedstawiła problem nadmiernego importu kukurydzy z Ukrainy, który wjeżdża na obszar naszego kraju i wpływa negatywnie na polski rynek zbóż.

Minister Ardanowski zwrócił się do Komisji o przeanalizowanie problemów związanych z nadmiernym importem kukurydzy na rynek polski oraz informacje, czy według oceny KE, Ukraina stosuje europejskie standardy w zakresie stosowanych środków ochrony roślin w produkcji zboża.

Kwestia niekorzystnego wpływu importu zbóż zza wschodniej granicy jest często podnoszona przez Polskę na forum unijnym. Polska zwróciła się również o nieotwieranie nowych preferencji w dostępie do rynku UE w odniesieniu do importu zbóż, w tym kukurydzy.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama