21°C

Bez zmian w odszkodowaniach za zwierzęta ubite z nakazu inspekcji

Napisał  Lis 27, 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wprowadzi zmian w zasadach przyznawania odszkodowań w ramach zwalczania chorób z urzędu, które pozwoliłyby na bardziej elastyczne podejście służb weterynaryjnych.

Samorząd rolniczy zwrócił się z propozycją, aby przy niewielkich uchybieniach rolnicy mogli otrzymywać niezwłocznie co najmniej 70% należnej sumy odszkodowań, a pozostała wartość odszkodowania uzależniona byłaby od pełnej współpracy rolnika z komisją epizootyczną i od terminowego usunięcia uchybień.

Przyjęcie takiego rozwiązania, na wzór stawek płatności bezpośrednich przy spełnianiu wymogów cross-compliance ustrzegłoby gospodarstwa przed widmem bankructwa, zachęciłoby rolników do lepszej współpracy ze służbami weterynaryjnymi w zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniana się wirusa ASF.

Jednakże z udzielonej przez sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego odpowiedzi wynika, iż resort rolnictwa nie przewiduje wprowadzania obecnie żadnych zmian w tym zakresie, ze względu na trwające w Komisji Europejskiej prace nad aktami delegowanymi i wykonawczymi do rozporządzenia (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt „Prawo o zdrowiu zwierząt”.

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia ministra Szymona Giżyńskiego, jeszcze długo rolnicy polscy nie będą mogli liczyć na zmianę przepisów w tym zakresie, tak by, jak rolnicy hiszpańscy, mogli uzyskiwać środki na pokrycie strat, a dochodzenia epizootyczne miały jeden cel – wyjaśnienie dróg szerzenia się ASF, a nie służyły, jako powód odmowy wypłacenia odszkodowań.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

reklama