25.1°C

Pierwszy przypadek ASF w województwie dolnośląskim

Napisał  Lis 28, 2019

Było to do przewidzenia i niestety stało się: mamy pierwszy potwierdzony przypadek padłego dzika z ASF na terenie województwa dolnośląskiego. Cały czas odnajdywane są również dziki z ASF w województwie lubuskim.

Padłego dzika znaleziono w ramach przeszukań w miejscowości Kotla w powiecie głogowskim, graniczącym z województwami wielkopolskim i lubuskim. Dodatni wynik badania w kierunku ASF potwierdziło laboratorium w Puławach.

Jednocześnie w związku z wystąpieniem kolejnych przypadków ASF u dzików na terenie województwa lubuskiego, powiększony został zasięg obszaru objętego ograniczeniami („strefa czerwona”) oraz obszaru ochronnego („strefa żółta”) w obrębie województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego – poinformował w komunikacie Główny Lekarz Weterynarii.

Dodatkowo, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, Komisja Europejska zdecydowała o zniesieniu restrykcji na terenie niektórych gmin w obrębie powiatów: płockiego i płońskiego, w województwie mazowieckim, położonych w obszarze zagrożenia ASF. Na mocy przyjętej decyzji, status obszarów objętych ograniczeniami zostanie przywrócony dla gmin:

- w powiecie płockim - Wyszogród i Mała Wieś,
- w powiecie płońskim - Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą.

(rpf) jp

reklama