25.1°C

Agroprzedsiębiorca 2019: nagrody zostały wręczone fot. MRiRW

Agroprzedsiębiorca 2019: nagrody zostały wręczone

Napisał  Gru 02, 2019

Gala Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP była podsumowaniem 29. edycji tego konkursu. Wydarzenie to na stałe wpisało się w kalendarz polskiej branży rolnej.

Gala odbyła się w piątek 29 listopada br. Najlepsi polscy rolnicy, agroprzedsiębiorcy i przedstawiciele szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa jak co roku przechodzili pod szpalerem z szabel, uformowanym przez laureatów konkursu z poprzednich edycji. Odbierali należne im nagrody w postaci szyszaków - w kategoriach Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP i Promotor Agrobiznesu Wszech Czasów RP oraz szabel oficerskich - w kategoriach Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2019 i Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2019.

Podczas przemówienia minister rolnictwa podkreślił nierozerwalny związek pracy rolnika i przetwórstwa: – Nie można rolnictwa dzielić na część związaną z uprawą czy hodowlą i część związaną z przetwórstwem. To wszystko jest jednolite, to jest ciągłość. Jest to tak zwany łańcuch „od pola do stołu”, od producenta do konsumenta.

Jan Krzysztof Ardanowski pogratulował wszystkim laureatom, a także wyróżnionym honorową odznaką Zasłużony dla rolnictwa. Podkreślił symboliczne znaczenie zarówno medali, jak i szyszaków i szabel, czyli nagród przyznawanych w konkursie Agroprzedsiębiorca RP: – Szyszaki i szable symbolizują miłość do ojczyzny, wiedzę o jej złożonych losach, o tym co było piękne i wzniosłe. Medale, na których widnieją dłonie trzymające bryłkę ziemi, z której wyrasta roślina, to piękne, symboliczne połączenie pracy rolnika i przyrody.

Gratulując i dziękując wszystkim wyróżnionym Ardanowski zwrócił także uwagę na fakt, że sukces wiąże się także z pewnymi obowiązkami. – Od tych, którym więcej dano, więcej się też wymaga. To tak, jak w przypowieści o talentach. Nie wystarczy otrzymany talent zakopać, trzeba go pomnażać. Zarówno w dosłownym znaczeniu tego słowa, jak i w przenośni.

Szef resortu rolnictwa zaapelował do agroprzedsiębiorców, aby w swoim codziennym życiu włączali się także w budowanie lokalnej wspólnoty. Aby skupiali się nie tylko na swoim gospodarstwie, na swoim biznesie i rozwijaniu działalności oraz pomnażaniu kapitału. Lecz także wspierali lokalne inicjatywy kulturalne, sportowe, religijne czy charytatywne w swoich miejscowościach, gminach i parafiach. Takie poczucie wspólnoty, zdaniem ministra, pomoże w rozwiązywaniu najtrudniejszych nawet problemów, które pojawiają się na obszarach wiejskich.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił również uwagę na wysoką wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych i przypomniał, że za ubiegły rok było to 30 mld euro. – W tym roku wszystko wskazuje na to, że będzie to jeszcze więcej – powiedział.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama