30.6°C

Rozpoczyna się poważna rozgrywka o wyrównanie wsparcia fotolia

Rozpoczyna się poważna rozgrywka o wyrównanie wsparcia

Napisał  Gru 05, 2019

Negocjacje z Brukselą wchodzą w fazę decydującą – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas spotkania z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Teraz dopiero rozpoczyna się rzeczywiście poważna rozgrywka o wyrównanie wsparcia – dodał minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że już od 2015 roku Unia Europejska zaczęła wspierać małe gospodarstwa ograniczając środki na duże, które są po prostu przedsiębiorstwami: – Ten kierunek zmian jest zbieżny z naszym podejściem, z budowaniem rolnictwa zrównoważonego – stwierdził minister Ardanowski.

Po raz kolejny potwierdził również, że nie będą przedłużane umowy z tymi dzierżawcami, którzy nie spełnili obowiązku wydzielenia 30 procent ziemi z dzierżawionego areału.

Kolejnym tematem poruszonym podczas spotkania ze związkowcami była kwestia zwalczania wirusa ASF: – Teraz jest moment krytyczny. To najlepszy czas, aby przeprowadzić depopulację dzików – podkreślił minister informując jednocześnie, że będą wprowadzone niezbędne zmiany prawne, by odstrzał dzików był skuteczny.

Minister odniósł się także do problemów z suszą. Zwrócił uwagę, że skończyły się już środki z pomocy de minimis, a kolejne będą dostępne dopiero po nowym roku: – Wypłaciliśmy już zaliczki w poczet płatności bezpośrednich w kwocie ponad 10,8 mld złotych – poinformował szef resortu rolnictwa i dodał, że w porównaniu z rokiem ubiegłym jest to kwota wyższa o około 1 mld zł.

W trakcie rozmów minister zwracał ponadto uwagę na konieczność wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań, które pozwolą na dalsze reformowanie polskiego rolnictwa.

Poinformował również o przygotowywanej bardzo głębokiej przebudowie ministerstwa, która ma na celu dostosowanie jego struktury do wymogów współczesności. To samo dotyczy funkcjonowania instytutów, aby efekty ich pracy lepiej służyły rolnictwu i szybciej były wdrażane do praktyki.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama