8.7°C

Za krótki termin składania wniosków na inwestycje w nawadnianie

Napisał  Gru 27, 2019

Wnioski o przyznanie wsparcia na inwestycje w nawadnianie można było składać od 25 września do 22 listopada br. Jednak ze względu na skomplikowane i czasochłonne procedury uzyskania dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do złożenia wniosku, znaczna liczba rolników nie zdążyła w tym okresie przygotować pełnej dokumentacji do wniosku.

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie rolnym, mogły być składane do ARiMR od 25 września do 22 listopada 2019 r.

Okres tego czasu, niepełne dwa miesiące, okazał się jednak niewystarczający dla wielu rolników, którzy nie byli w stanie zgromadzić pełnej dokumentacji wymaganej do wniosku. W związku z tym samorząd rolniczy zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie okresu składania wniosków lub przyjęcie możliwości składania wniosków bez ograniczeń czasowych w sposób ciągły do wyczerpania limitów finansowych przewidzianych na to działanie.

(rpf) jp / Źródło: KRIR