Rozmowy Polsko-Węgierskie minrol.gov.pl

Rozmowy Polsko-Węgierskie

Napisał  Lip 06, 2016

W miniony poniedziałek odbyły się rozmowy podsekretarzy stanu Polski i Węgier Rafała Romanowskiego i István’a Román’a.

W dniach 2-5 lipca z wizytą studyjną, mającą charakter roboczy, przebywała w Polsce delegacja węgierska. Spotkanie podsekretarzy dotyczyło współpracy w edukacji rolniczej oraz w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Tematami dodatkowymi, ale równie ważnymi była trudna sytuacja na rynku wieprzowiny i mleka.

Wiceminister R. Romanowski przedstawił m.in. organizację szkolnictwa rolniczego w Polsce. Pokreślił, że coraz więcej szkół rolniczych znajduje się pod nadzorem Ministra Rolnictwa. Strategia nauczania koncentruje się na kształceniu praktycznym i zawodowym, które gwarantuje kształcenie fachowców w zakresie rolnictwa.

Podobną organizację szkolnictwa na Węgrzech przedstawił wiceminister I. Román, gdzie wszystkie szkoły rolnicze objęte są kuratela państwa i nadzoruje je Minister Rolnictwa. Największym problemem rolnictwa na Węgrzech jest brak specjalistów, dlatego też uruchomione zostały specjalne stypendia, których celem jest zachęcenie młodzieży do nauki w szkołach rolniczych.

Wiceminister R. Romanowski, przedstawił również priorytety polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa i wyraził nadzieję na dobrą współpracę ze stroną węgierską w tej dziedzinie.

Wiceministrowie rolnictwa Polski i Węgier nawiązali także do trudnej sytuacji na wybranych rynkach rolnych (zwłaszcza wieprzowiny i mleka), a także skutków rosyjskiego embarga. Podsekretarz stanu R. Romanowski podkreślił, że w tej kwestii Polska prezentuje jasne stanowisko opowiadając się za utrzymaniem solidarności europejskiej w kontaktach z Federacją Rosyjską i wyrażając sprzeciw wobec prób negocjowania dostępu do rynku rosyjskiego na poziomie bilateralnym przez niektóre państwa członkowskie UE. Ministrowie zgodzili się, że Polska i Węgry powinny dążyć do wypracowania wspólnych stanowisk na forum UE w kwestiach związanych z polityką rolną.

Wiceministrowie wyrazili wolę i chęć dalszej współpracy bilateralnej, wymiany doświadczeń w zakresie szkolnictwa rolniczego, jak i współpracy na forum Grupy Wyszehradzkiej i UE.

(rpf)
na postawie informacji prasowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia