Rynek zbóż w 2019 roku fot. Paweł Pąk

Rynek zbóż w 2019 roku

Napisał  Sty 07, 2020

Światowe zbiory zbóż w 2019 r. w listopadowym raporcie Międzynarodowej Rady Zbożowej są szacowane na 2,162 mld t1, czyli o 0,9% więcej niż w 2018 r., ale z tytułu mniejszych zapasów początkowych, podaż zmalała o 0,3% do 2,782 mld t.

Zużycie przewidywane jest na rekordowym poziomie (2,188 mld t), co będzie skutkowało dalszym spadkiem poziomu zapasów o 4,2% do 594 mln t. Zapasy u głównych eksporterów zmniejszą się o 3,1% do 157 mln t, przy czym spadek będzie dotyczył głównie kukurydzy.

Światową produkcję pszenicy w 2019 r., tak jak miesiąc wcześniej, szacuje się na 762 mln t, czyli o 4,0% więcej niż w poprzednim roku. Podaż ogółem pszenicy zwiększyła się o 2,3% do 1,027 mld t. Jej zużycie w sezonie 2019/20 może wzrosnąć o 2,4% do 756 mln t. Na koniec sezonu zapasy pszenicy mogą się zwiększyć o 2,1% do 271 mln t, ale u głównych eksporterów wystąpi ich niewielki spadek (o 1,4% do 69 mln t).

Na rynku zbóż paszowych przewiduje się ponowne zmniejszenie nadwyżek podaży nad popytem. Ich zbiory są szacowane na 1,400 mld t, tj. o 0,7% mniej niż w 2018 r. (1,395 mld t przed miesiącem). Podaż ogółem zmalała o 1,8% do 1,755 mld t, co przy braku większych zmian zużycia, będzie skutkowało redukcją stanu zapasów o 9,0% do 323 mln t. U głównych eksporterów zapasy zmaleją o 4,3% do 88 mln t.

W październiku 2019 r. ceny skupu większości zbóż, w porównaniu z poprzednim miesiącem, zmalały. Najbardziej potaniała kukurydza (o 22,1% do 491 zł/t). Spadek cen żyta i jęczmienia był znacznie mniejszy (odpowiednio o 3,9 i 2,6% do 545 i 653 zł/t). Podrożała jedynie pszenica (o 0,6% do 664 zł/t). Na targowiskach odnotowano niewielki (do 1,5%) spadek cen. W porównaniu z notowaniami sprzed roku, zboża w skupie były tańsze od 13 do 23%, a na targowiskach od 0,1 do ponad 4% droższe. W październiku 2019 r. do skupu trafiło 583 tys. t zbóż podstawowych, tj. o 16,9% mniej niż w poprzednim miesiącu i jednocześnie o 11,6% więcej niż w październiku 2018 r.

W okresie lipiec-październik 2019 r. wg danych meldunkowych GUS, skupiono 3,60 mln t zbóż podstawowych, tj. o 5,0% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, w tym 2,28 mln t pszenicy (2,34 mln t w analogicznym okresie poprzedniego sezonu), 369 tys. t żyta (o 296 tys. t), 436 tys. t jęczmienia (411 tys. t) i 462 tys. t pszenżyta (o 367 tys. t). Skupiono też 1,09 mln. t kukurydzy (1,40 mln t). We wrześniu 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, nieznacznie zwiększyły się przemiały zbóż. Wzrosła produkcja mąki i makaronów, a zmalała pozostałych produktów zbożowych oraz pasz dla zwierząt.

We wrześniu 2019 r. zanotowano wyraźny wzrost eksportu zbóż, co wynikało z dynamicznie rosnącego wywozu pszenicy (o 104,9% do 279 tys. t) i kukurydzy (o 27,3% do 54 tys. t). Eksport pozostałych zbóż zmalał. Import wyniósł 66 tys. t, tj. o 23,6% mniej niż w poprzednim miesiącu. Zmniejszył się przywóz większości zbóż z wyjątkiem kukurydzy.

Wzrósł eksport mąki pszennej, kasz i grysików oraz ziaren obrobionych inaczej, a słodu i mąk innych niż pszenne zmniejszył się. Zwiększył się import słodu i mąk innych niż pszenna, a pozostałych produktów zmalał. Zwiększyły się obroty w eksporcie większości produktów przetworzonych (z wyj. pieczywa). Wzrósł import makaronów i pozostałych produktów przetworzonych, a zmalał przywóz pieczywa.

W październiku 2019 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, na poziomie producenta potaniały mąka poznańska i chleb mieszany, a ceny pozostałych produktów objętych badaniem pozostały bez zmian. W handlu detalicznym wzrosły ceny większości produktów (od 0,3 do 0,7%). Nie zmieniły się jedynie ceny kaszy jęczmiennej. W stosunku do października 2018 r. poziom cen detalicznych tych towarów był wyższy od 4 do 11%.Na rynku pasz dla zwierząt gospodarskich nieznacznie potaniały mieszanki dla trzody chlewnej oraz koncentrat Provit.

Ceny mieszanek dla bydła nie zmieniły się, a pozostałych pasz treściwych minimalnie wzrosły. Pasze treściwe nadal były droższe niż przed rokiem. W listopadzie 2019 r. na większości europejskich rynków dominowały wzrostowe tendencje cen zbóż. W stosunku do listopada 2018 r. zboża były jednak tańsze od 5 do 20%.

(rpf) jp / Źródło: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia