Wydrukuj tę stronę
Ptasia grypa: Ukraina, Białoruś i RPA wprowadzają zakazy importowe dla polskiego drobiu fot. Adobe Stock

Ptasia grypa: Ukraina, Białoruś i RPA wprowadzają zakazy importowe dla polskiego drobiu

Napisał  Sty 08, 2020

Ukraina i Białoruś wprowadziły zakaz importu drobiu z Polski ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), Republika Południowej Afryki – z całego terytorium Polski.

Na oficjalnej stronie internetowej Departamentu Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi, została zamieszczona informacja nt. wprowadzenia przez białoruską służbę weterynaryjną od dnia 4 stycznia 2020 r. czasowego ograniczenia wwozu na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego:
- żywego drobiu, jaj wylęgowych, dzikich, zoologicznych i cyrkowych zwierząt podatnych na zarażenie;
- mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych;
- puchu i pierza, trofeów myśliwskich (dzikie ptactwo);
- pasz i dodatków paszowych z drobiu, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem przeznaczonych dla kotów i psów dodatków do karm oraz karm dla kotów i psów, poddanych obróbce termicznej).

Jednocześnie wszystkie, wprowadzone wcześniej pozwolenia na wwóz ww. towarów (przesyłek) na terytorium Republiki Białorusi z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej zostają odwołane.

Towary objęte wspomnianymi ograniczeniami, które wyjechały z województwa lubelskiego Rzeczypospolitej Polskiej do 03.01.2020 r. włącznie, przyjmowane są przez służbę białoruską w trybie zwykłym.

Powyższe ograniczenia nie obejmują pozwoleń, wydanych po uzgodnieniu
z komitetami ds. rolnictwa i żywności obwodowych komitetów wykonawczych Republiki Białorusi, na poddane obróbce termicznej w procesie produkcji śruty do mieszanek paszowych, przeznaczonych dla zwierząt i mieszanek paszowych, przeznaczonych dla cennych gatunków ryb.

Natomiast zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie internetowej służby weterynaryjnej Ukrainy wprowadzony został zakaz importu drobiu, produktów oraz surowców drobiowych, za wyjątkiem produktów drobiowych poddanych obróbce termicznej, ze stref dotkniętych wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) w Polsce.

Jeśli chodzi o Republikę Południowej Afryki, pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. służba weterynaryjna RPA poinformowała GIW o wprowadzeniu zakazu eksportu związanego w wystąpieniem w Polsce ogniska HPAI u drobiu. Następujące towary pochodzące z całego terytorium Polski zostały objęte zakazem importu na rynek RPA:
- żywy drób, gołębie i inne ptaki;
- jaja (z wyłączeniem SPF);
- świeże (w tym mrożone) mięso drobiowe.

Poinformowano ponadto, iż nie będą wydawane nowe weterynaryjne zezwolenia importowe (veterinary import permits) dla ww. produktów. Niewykorzystane zezwolenia zostaną anulowane, a importerzy zobowiązani są do zwrotu ww. zezwoleń.

Produkty drobiowe przetworzone termicznie są wyłączone z zakazu, o ile importer otrzymał ważne zezwolenie importowe (veterinary import permit).

(rpf) jp / Źródło: GIW