15.7°C

O wyrównaniu dopłat i współpracy w zakresie ASF w Berlinie fot. MRiRW

O wyrównaniu dopłat i współpracy w zakresie ASF w Berlinie

Napisał  Sty 22, 2020

Z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbyło się w Berlinie spotkanie bilateralne z minister wyżywienia i rolnictwa RFN Julią Klöckner. Podczas spotkania omawiano tematy związane z wyrównaniem dopłat w rolnictwie oraz bliską współpracę obu krajów w zakresie zwalczania ASF.

Podczas spotkania minister Ardanowski powiedział, że przyszła wspólna polityka rolna musi zapewnić rentowność gospodarstw rolnych i żywotność obszarów wiejskich, spełniając jednocześnie oczekiwania społeczeństwa europejskiego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska: – Potrzebny będzie na realizację tych celów adekwatny budżet. Rolnicy powinni otrzymać odpowiednie zachęty finansowe na realizację społecznie oczekiwanych działań w zakresie klimatu i środowiska – podkreślił minister Ardanowski i dodał, że dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich w tej perspektywie finansowej.

Minister zaznaczył, że nie ma uzasadnienia merytorycznego oraz politycznego dla dalszego utrzymywania w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowanych płatności bezpośrednich. Stawki płatności wynoszą od 550 euro na hektar do 202 euro/ha.

Wynagradzanie rolników i państw członkowskich za produkcję roślinną o wysokiej intensywności oraz obsadę zwierząt z odległych okresów produkcji rolniczej – sprzed 30 lat – nie odpowiada obecnym celom wspólnej polityki rolnej.

Minister Julia Klöckner wskazywała na bardziej złożoną kwestię dopłat bezpośrednich oraz ich rolę w odniesieniu do różnic w kosztach ziemi i pracy pomiędzy krajami. Jednocześnie podkreśliła, że dla Niemiec problemem są dopłaty powiązane z produkcją, finansowane w wielu krajach. Minister Niemiec zaproponowała dalsze, szczegółowe dyskusje na ten temat w grupie ekspertów.

Tematem spotkania podniesionym przez stronę niemiecką była kwestia walki z AFS. Minister Ardanowski przypomniał, że Polska zmaga się z chorobą afrykańskiego pomoru świń już od 5 lat i wiele środków finansowych przeznaczyła na zwalczanie tej choroby: – Na obszarach zachodniej Polski, wokół ognisk choroby zostały zbudowane solidne płoty. W sumie to około 250 km ogrodzenia. Niebawem zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne w zakresie redukcji stada dzików, w które zaangażowane zostaną odpowiednie służby państwowe - informował szef polskiego resortu rolnictwa.

Strona niemiecka wyraziła gotowość do ścisłej współpracy w zakresie zwalczania choroby oraz przekazania technicznych propozycji działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF.

Ministrowie ustalili, że na forum UE należy przeprowadzić dyskusję dotyczącą walki z ASF oraz wsparcia finansowego w tym zakresie ze strony Brukseli. Polska podkreśliła, że należy także wypracować lepsze mechanizmy pomocowe dla sektora wieprzowiny, w tym dla gospodarstw dotkniętych skutkami ASF.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama