logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

15.7°C

Utylizacja padłego dzika na koszt właściciela gruntu nie pomaga w walce z ASF fotolia

Utylizacja padłego dzika na koszt właściciela gruntu nie pomaga w walce z ASF

Napisał  Sty 23, 2020

Lubuska Izba Rolnicza apeluje do ministra rolnictwa w sprawie pilnej zmiany przepisów dotyczących usuwania zwłok i utylizacji padłych dzikich zwierząt z prywatnych posesji. Obecnie to właściciel posesji, na której znaleziono martwe zwierzę jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z usunięciem i utylizacją.

W dzisiejszych realiach jakim jest wciąż rozprzestrzeniający się ASF istnieje uzasadniona obawa, że właściciele gruntów, chcąc uniknąć kosztów, będą pozbywać się martwych zwierząt w sposób niekontrolowany, sprzeczny z zasadami obowiązującymi w walce z ASF.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych (m.in. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; art. 22, ust.1, pkt 3) za utylizację padłych zwierząt np. dzików musi zapłacić właściciel nieruchomości, na której zwierzę padło.

Z pewnością taki stan rzeczy nie przyczynia się do walki z rozprzestrzenianiem wirusa ASF. Wręcz przeciwnie. Istnieje bowiem realna obawa, iż właściciele gruntów chcąc uniknąć poniesienia kosztów utylizacji padłych dzików będą pozbywać się ich zwłok w sposób niekontrolowany, sprzeczny z zasadami obowiązującymi w walce z ASF.

Treść pisma: „Lubuska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o podjęcie działań w trybie pilnym zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów regulujących kwestie usuwania zwłoki utylizacji padłych dzikich zwierząt.

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (art.22 ust. 1 pkt. 3) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakładają na właściciela, posiadacza lub zarządcę nieruchomości obowiązek usuwania z nieruchomości padłych zwierząt, tym samym nakładając na niego ponoszenie kosztów tej procedury. Taki stan rzeczy nie przyczynia się do walki z rozprzestrzenianiem wirusa ASF.

Wręcz przeciwnie. Istnieje bowiem realna obawa, iż właściciele gruntów chcąc uniknąć poniesienia kosztów utylizacji padłych dzików będą pozbywać się ich zwłok w sposób niekontrolowany, sprzeczny z zasadami obowiązującymi w walce z ASF. I choć dochodzenie zwrotu poniesionego kosztu utylizacji padłego dzikiego zwierzęcia, z jakim może zwrócić się obywatel do Skarbu Państwa jest możliwe, jednak może wiązać się ono z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego – kosztownego i długotrwałego.

Aktualne przepisy prawne dot. usuwania zwłok i utylizacji padłych zwierząt dzikich obligujące właściciela nieruchomości do ponoszenia dodatkowych kosztów, są tym bardziej niezrozumiałe w odniesieniu do art. 2. prawa łowieckiego brzmiącego: "zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa”.

Dlatego Lubuska Izba Rolnicza zwraca się z wnioskiem o zmianę obowiązujących przepisów dot. usuwania zwłok i utylizacji padłych dzikich zwierząt wynikających z: -ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych wśród ludzi (art.22, ust1, pkt 3), -ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust.1), -stanowiska Ministerstwa Środowiska z dn. 17 kwietnia 2019 roku wskazującego, iż do usuwania zwłok padłych zwierząt dzikich ma zastosowanie ustawa o odpadach i określony przez ministra środowiska katalog odpadów, w którym wymienione są zwierzęta padłe i ubite z konieczności”.

(rpf) jp / Źródło: LIR

reklama