17.8°C

Ciąg dalszy kłopotów Ursusa. Komornik na horyzoncie fot. Paweł Pąk

Ciąg dalszy kłopotów Ursusa. Komornik na horyzoncie

Napisał  Lut 07, 2020

Zarząd firmy Ursus S.A. poinformował w komunikacie o wszczęciu postępowania komorniczego przeciwko Spółce z wniosku banku Millennium.

W komunikacie czytamy:

„Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 5 lutego 2020r. do spółki wpłynęły od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Michała Napiórkowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Olsztynie, ul. Kościuszki 54/3, 10-504 Olsztyn zawiadomienie o wszczęciu przeciwko Spółce egzekucji z wniosku Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwanie do zapłaty długu na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie głównej 8 294 884,03 zł oraz odsetek, kosztów zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej, zawiadomienia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości położnych w Dobrym Mieście, przy ul. Fabrycznej 21, opisanych w księgach wieczystych nr OL1O/00097764/2, OL1O/00095687/4, OL1O/00041258/5. Na dzień 5 lutego 2020r. komornik nie podjął innych czynności egzekucyjnych ponad doręczenie opisanych pism”.Formalną podstawą wszczętej egzekucji jest opatrzony klauzulą wykonalności akt notarialny oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego złożone przez URSUS S.A. jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt rewolwingowy nr 5704/13/475/04 wraz z późn. zm.

Na dochodzoną przez bank w postępowaniu egzekucyjnym kwotę składają się należność główna w wysokości 8 294 884,03 zł, odsetki do dnia 3 lutego 2020r. w kwocie 1 356 627,20 zł, koszty zastępstwa prawnego i opłata egzekucyjna."

(rpf) jp / Źródło: Ursus S.A.

reklama