22.7°C

Grunty państwowe w cenie prawie 31 tys. zł za hektar fot. Paweł Pąk

Grunty państwowe w cenie prawie 31 tys. zł za hektar

Napisał  Lut 08, 2020

Interpelację poselską w sprawie wyników działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w zakresie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) w 2019 r. złożyli posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke.

Na pytania odpowiedział szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, pełną treść pytań wraz z odpowiedziami prezentujemy poniżej:

1. Ile gruntów rolnych sprzedano z ZWRSP i za jaką kwotę w 2019 r.?
Ze wstępnych danych wynika, że w okresie 01.01. – 31.12.2019 r. sprzedano łącznie 3,6 tys. ha gruntów ZWRSP. Sprawozdania ze sprzedaży, z wyodrębnieniem gruntów rolnych i nierolnych, sporządzane są kwartalnie, dlatego też prezentuję dane za trzy kwartały 2019 roku. W okresie 01.01. – 30.09.2019 r. sprzedano 2,1 tys. ha gruntów rolnych za średnią cenę 30 879 zł za 1 ha.

2. Ile gruntów nierolnych i za jaką kwotę sprzedano z ZWRSP w 2019 r.?
W okresie 01.01. – 30.09.2019 r. sprzedano 402 ha gruntów nierolnych za średnią cenę 456 817 zł za 1 ha.

3. Jaka była w 2019 r. średnia cena sprzedaży gruntów rolnych i nierolnych oddzielnie?
Średnia cena sprzedaży wyliczona z danych obejmujących trzy kwartały, tj. okres 01.01. – 30.09.2019 r. wyniosła:
- dla gruntów rolnych – 30 879 zł za 1 ha,
- dla gruntów nierolnych – 456 817 zł za 1 ha.

4. Ile gruntów wydzierżawiono w 2019 r.?
Ze wstępnych danych wynika, że w okresie 01.01. – 31.12.2019 r. powierzchnia gruntów wydzierżawionych z ZWRSP wyniosła 42,8 tys. ha.

5. Jakie były wpływy ze sprzedaży gruntów w 2019 r. (z podziałem na wpływy ze sprzedaży w latach poprzednich i w roku 2019)?
Wpływy ze sprzedaży gruntów w 2019 r. wyniosły 1 077 902 314,07 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży gruntów w latach poprzednich 720 180 956,37 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów w 2019 r. 354 721 357,70 zł.

6. Ile wyniósł średnio czynsz dzierżawnych z nowo zawartych umów w 2019 r.?
Średni czynsz dzierżawny wyliczony za trzy kwartały, tj. w okresie 01.01. – 30.09.2019 r. dla 3,9 tys. nowo zawartych umów dzierżawy na powierzchnię 36 tys. ha, wyniósł 7,8 dt pszenicy za 1 ha.

Jak podkreślono w odpowiedzi ostateczne dane dotyczące zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na koniec grudnia 2019 roku będą dostępne w II połowie lutego 2020 roku, z uwagi na terminy składania sprawozdań zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami.

W związku z tym, że informacje o dzierżawie, czynszach, sprzedaży (w tym gruntów rolnych i nierolnych), oraz cenach zbierane są z różną częstotliwością (np. miesięczną i kwartalną), informacje o sposobie i wynikach zagospodarowania ZWRSP zostały podane z zaznaczeniem okresu sprawozdawczego, za jaki zostały one sporządzone.

(rpf) jp / materiały prasowe

reklama