17.6°C

Ceny produktów rolnych: jest lepiej niż przed rokiem, ale gorzej niż w odniesieniu do poprzedniego miesiąca fotolia

Ceny produktów rolnych: jest lepiej niż przed rokiem, ale gorzej niż w odniesieniu do poprzedniego miesiąca

Napisał  Lut 21, 2020

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w styczniu 2020 r. w porównaniu ze styczniem 2019 r. o 6,9%, natomiast w porównaniu z grudniem 2019 r. spadły o 1,4%.

W styczniu 2020 r. w stosunku do grudnia 2019 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły o 1,4%, w tym żywca wieprzowego (o 4,6%) oraz mleka krowiego (o 1,8%). W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku zanotowano wzrost cen o 6,9% (wobec wzrostu o 1,5% w styczniu 2019 r.). Najbardziej wzrosły ceny żywca wieprzowego (o 46,9%).

W styczniu 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych. W skupie niższe były ceny mleka a na targowiskach żyta. Zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen żywca wieprzowego.

Za pszenicę w skupie płacono 72,21 zł/dt, tj. więcej o 4,1% niż przed miesiącem, a na targowiskach – 87,35 zł/dt (wzrost 0,7%).

Cena żyta w skupie ukształtowała się na poziomie 59,09 zł/dt i była wyższa o 1,9% niż w grudniu 2019 r. Na targowiskach cena spadła o 1,0% i wyniosła 69,61 zł/dt.

W styczniu br. za ziemniaki w skupie płacono średnio 80,38 zł/dt, tj. o 49,9% więcej niż w poprzednim miesiącu. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (205,38 zł/dt) wzrosła nieznacznie (o 0,2%).

W skali miesiąca ceny skupu żywca wołowego (6,43 zł zł/kg) wzrosły o 1,3%, natomiast na targowiskach zanotowane ceny tego żywca (6,83 w zł/kg) były wyższe o 1,2% niż w grudniu ubiegłego roku.

Ceny żywca wieprzowego w skupie w styczniu 2020 r. kształtowały się na poziomie 5,97 zł/kg i były niższe o 4,6% niż przed miesiącem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,26 zł, tj. mniej o 4,6% w porównaniu z grudniem 2019 r.

W styczniu 2020 r. ceny drobiu w skupie (3,77 zł/kg) nie zmieniły się w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 137,19 zł. Cena mleka była niższa o 1,8% niż w grudniu ubiegłego roku.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w styczniu 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych. Wyjątek stanowiły ceny ziemniaków i trzody chlewnej (w skupie i na targowiskach) oraz ceny drobiu (w skupie).

W skali roku ceny pszenicy w skupie były niższe o 13,3% i o 5,1% w transakcjach targowiskowych.

W skupie za żyto w płacono o 18,4% mniej niż przed rokiem, na targowiskach cena tego zboża spadła o 5,3% w stosunku do stycznia 2019 r.

W styczniu br. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego roku cena ziemniaków w skupie wzrosła o 10,5% a w obrocie targowiskowym - o 66,8%.

Ceny żywca wołowego w styczniu 2020 r. były niższe od ubiegłorocznych zarówno w skupie (o 2,5%), jak i na targowiskach (o 4,3%).

W styczniu br. ceny żywca wieprzowego w stosunku do stycznia 2019 r. wzrosły w skupie o 46,9% a na targowiskach o 28,5%.

(rpf) jp / Źródło: GUS

reklama