17.6°C

UE zniosła zakaz importu drobiu z całej Ukrainy fotolia

UE zniosła zakaz importu drobiu z całej Ukrainy

Napisał  Lut 21, 2020

Unia Europejska podjęła pozytywną dla Ukrainy decyzję o wstrzymaniu importu ukraińskiego mięsa jedynie z relatywnie niewielkiego obszaru wokół ogniska grypy ptaków, czyli uznając regionalizację, a nie z terytorium całego kraju.

Unia zawiesiła import mięsa z całej Ukrainy na rynki państw unijnych, gdy 20 stycznia 2020 roku ukraińskie służby zgłosiły do OIE ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie położonym w obwodzie winnickim. Ukraińska firma MHP, od dnia 23 stycznia 2020 roku, zaprzestała eksportu mięsa drobiowego z zakładów posiadających zezwolenia Komisji Europejskiej na sprzedaż drobiu na rynek wspólnotowy.

Decyzja UE wywoła natychmiastową reakcję strony ukraińskiej. Służby Państwowe Ukrainy wyraziły zaniepokojenie zastosowanymi przez UE restrykcjami mając na uwadze dotychczasowe wyniki negocjacji handlowych i wdrażanych procedur weterynaryjnych równoważnych z warunkami obowiązującymi we Wspólnocie. Ukraińskie władze weterynaryjne podjęły wszelkie możliwe kroki zmierzające do ponownego otwarcia rynku UE i osiągnięcia porozumienia w sprawie uznania zasad podziału na strefy. W zadziwiająco krótkim czasie, Ukrainie udało się wynegocjować korzystne dla siebie warunki współpracy handlowej.

Wydana decyzja nie była jednogłośna, część państw unijnych głosowała przeciw, wyrażając niezadowolenie ze współpracy z Ukrainą w innych kwestiach. Przedstawiciele ukraińskiej administracji podkreślili, że zdają sobie sprawę z wątpliwości unijnych państw odnośnie spełniania przez Ukrainę wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności i równoważnych warunków produkcji w odniesieniu do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

Strona ukraińska zapowiedziała, że rok 2020 będzie priorytetowy w działania zmierzające do wzrostu zaufania między Ukrainą a UE w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych. Ukraina w ramach umowy stowarzyszeniowej zobowiązała się do wdrożenia w perspektywie kilku lat równoważnych warunków do norm obowiązujących w UE w zakresie produkcji rolnej. Między innymi Ukraina ma zmienić prawodawstwo w obszarach bezpieczeństwa żywności i pasz oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt.

(rpf) jp / Źródło: KIPDiP

reklama