12.5°C

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada: kontrole żywności będą skuteczniejsze fotolia

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada: kontrole żywności będą skuteczniejsze

Napisał  Lut 26, 2020

Od 1 lipca br. nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Ma to na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego.

Kontrole mają być prowadzone przez jeden organ w sposób kompleksowy w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu” - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie jakość żywności w sklepach sprawdza Inspekcja Handlowa, a na wcześniejszych etapach obrotu – IJHARS.

Zakończył się proces legislacyjny i 25 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2020 roku – poinformował podczas konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W ubiegłym roku wyeksportowaliśmy żywność o wartości około 32 mld euro. Naszą strategię opieramy na najwyższych standardach jakości żywności. Chcemy też, aby żywność, która trafia na polski rynek była żywnością bezpieczną i wysokiej jakości.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na nowe możliwości jakie daje współczesne rolnictwo, a także na bardzo wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa żywności, jak i jej jakości.

Na te wyzwania odpowiadają także zmiany organizacyjne, które wprowadza znowelizowana ustawa: – Od lipca jedna inspekcja będzie badała żywność na etapie producenta, przetwórcy, importu i sklepów detalicznych. Będzie to pełna kontrola żywności „od pola do stołu”. Przyłączenie do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych części Inspekcji Handlowej sprawia, że kontrola będzie obejmowała kompleksowo wszystkie etapy: produkcję, import, przetwórstwo, transport, przechowywanie i handel. To nowa jakość – powiedział minister.

Jak dodał minister, ważną rolę w zapewnieniu właściwej jakości żywności odgrywają organizacje konsumenckie i inne organizacje pozarządowe. Zaapelował o zgłaszanie wszelkich przypadków fałszowania, złego oznakowania i innych nieprawidłowości: – Taka postawa pozwoli na eliminowanie zachowań nieetycznych w całym łańcuchu żywnościowym.

Opracowany został Kodeks Etyki Żywnościowej, który był przedmiotem dyskusji i uzgodnień z przedstawicielami organizacji zajmujących się produkcją żywności i jej obrotem oraz specjalistami z zakresu etyki gospodarczej i żywnościowej. Kodeks nawiązuje do opisywanych w okresie międzywojennym przez Maurycego Allerhanda dobrych obyczajów kupieckich, do których odsyłał przedwojenny Kodeks spółek handlowych.

Obecny podczas konferencji prezes UOKiK Tomasz Chróstny powiedział, że aby kontrole były efektywne muszą być kompleksowe i wyspecjalizowane. „Mała fuzja”, jak nazwał prezes UOKiK wprowadzane ustawą zmiany, ma przyczynić się do poprawy sytuacji konsumentów. Teraz wszystkie kompetencje kontrolne „od pola do stołu” będą w jednej instytucji.

Szefowie instytucji kontrolnych poinformowali również, że oprócz ustawowych kar możliwych do zastosowania, jedną z najbardziej dokuczliwych będzie publikowanie pełnych nazw nieuczciwych producentów oraz szczegółowych danych dotyczących zakwestionowanych produktów.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

reklama