8,9°C

reklama
reklama
Minister rolnictwa: chcemy udoskonalić system zagospodarowania wody fot. Paweł Pąk

Minister rolnictwa: chcemy udoskonalić system zagospodarowania wody

Napisał  Mar 06, 2020

Dostosowanie produkcji rolnej do ograniczonych zasobów wodnych były tematem konferencji Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z udziałem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Podczas konferencji minister rolnictwa poinformował, że aktualnie trwają prace nad wypracowaniem doskonalszego, efektywniejszego systemu oceniania skutków niedoboru wody w rolnictwie również w kontekście pomocy publicznej w sytuacji klęsk żywiołowych: – Obecny system jest poddawany krytyce i chcemy go udoskonalić – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister zwrócił uwagę, że ostatnie lata wyraźnie pokazały zaniedbania w gospodarowaniu wodą. Stwierdził, że podstawowym zagadnieniem powinno być zatrzymywanie wody w glebie i dlatego potrzebna jest wiedza o samej glebie, jej właściwościach i niezbędnych zabiegach jakie powinny być wykonywane.

Jak podkreślił Ardanowski, rolnictwo musi być aktywne w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Istotnym zadaniem jest zwiększanie absorbcji i jednoczesne zmniejszanie emisji. Właśnie takie działania są według ministra niezbędne oczywiście obok prowadzonych równolegle niezbędnych prac związanych z budową zbiorników retencyjnych czy z małą retencją wodną.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którzy omówili badania i wdrożenia związane z gospodarką wodną i adaptacją rolnictwa do zmian klimatu.

Wystąpili również przedstawiciele Wód Polskich, prezentując zarys polityki wodnej Państwa oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, którzy omówili potencjał wykorzystania wód podziemnych w rolnictwie. Listę prelegentów uzupełnili przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którzy omówili perspektywy publicznego doradztwa rolniczego oraz goście z Izraela, prezentujący doświadczenia tego kraju w gospodarowaniu wodą.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama