Wydłużony termin naboru wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW

Napisał  Kwi 22, 2020

Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW został wydłużony do 15 czerwca br. - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przesunięcie terminu składania wniosków dotyczy działań: rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt, płatności ONW, działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, premie w ramach działania zalesieniowego.

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia