Składki KRUS za drugi kwartał: Zwolnienie tylko ze składek emerytalno-rentowych fotolia

Składki KRUS za drugi kwartał: Zwolnienie tylko ze składek emerytalno-rentowych

Napisał  Maj 14, 2020

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym zostają zwolnione z opłacenia składek za drugi kwartał 2020 r. Dotyczy to jednak wyłącznie składek emerytalno-rentowych.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. opłaca budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. dotyczy rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w tym podlegających temu ubezpieczeniu na wniosek i tych, za których składka ta jest należna w podwójnej wysokości w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tytułu współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r. jest ustawowe, oznacza to, że przysługuje ono bez konieczności składania wniosków w tej sprawie.

Wprowadzone przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie:
- wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
- zdrowotne (o ile rolnik jest zobowiązany do ich opłacania).

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na dwa powyższe ubezpieczenia nie jest w chwili obecnej rozważane.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia