20.1°C

Pierwszy raport suszowy IUNG: susza na obszarze 14 województw fot. Paweł Pąk

Pierwszy raport suszowy IUNG: susza na obszarze 14 województw

Napisał  Maj 26, 2020

W pierwszym raporcie suszowym przypadającym na okres od 21 marca do 20 maja 2020 roku, IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Jak podaje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) wynosiła -100 mm. Najniższe wartości KBW wystąpiły na obszarze Pojezierza Lubuskiego oraz Pojezierza Wielkopolskiego, gdzie wynosiły poniżej -170 mm. Niskie wartości KBW zanotowano również na dużym obszarze Polski północno-zachodniej, w południowej części Niziny Śląskiej, w północnej części Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej, na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz w północnych terenach Wyżyny Małopolskiej.

Najwyższe wartości KBW zostały odnotowane na obszarach północno-wschodniej Polski oraz na południu kraju: na Pogórzu Karpackim, Beskidach Zachodnich oraz na Przedgórzu Sudeckim, na tych trenach KBW wynosił od -119 do powyżej 50 mm.

Aktualnie susza rolnicza występuje na terenie województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego.

Obecnie susza notowana jest w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.

W pierwszym okresie raportowania od 21 marca do 20 maja 2020 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw:
- zbóż jarych - w 833 gminach Polski (33,63% gmin kraju), wystąpiła w 14 województwach na powierzchni 10,14% gruntów ornych;
- zbóż ozimych - w 676 gminach Polski (27,29% gmin kraju), w 11 województwach na powierzchni 7,72% gruntów ornych;
- truskawek - w 522 gminach Polski (21,07% gmin kraju), w 11 województwach na powierzchni 6,54% gruntów ornych;
- krzewów owocowych - w 166 gminach Polski (6,7% gmin kraju), w 5 województwach na powierzchni 1,48% gruntów ornych.
- drzew owocowych - w 7 gminach Polski (0,28% gmin kraju), w 1 województwie na powierzchni 0,03% gruntów ornych kraju.

Według danych IUNG w III dekadzie marca notowano na całym obszarze Polski bardzo małe opady lub ich brak. Jedynie na terenie Kaszub wystąpiły opady atmosferycznych wynoszące od 5 do 10 mm. Podobnej wielkości opady notowano na południowych krańcach kraju a miejscami były nieco wyższe i wynosiły od 10 do 15 mm.

W kwietniu nadal opady były bardzo małe. Szczególnie niskie, poniżej 10 mm wystąpiły w północnej części kraju, stanowiły one na tych terenach od poniżej 10 do 20% normy wieloletniej. Im dalej w kierunku południowym, tym opady były nieco większe, wynoszące od 10 do ponad 30 mm i na tych obszarach stanowiły od 20 do ponad 40% normy.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane. W pierwszej dekadzie stwierdzono największe opady we wschodnich terenach kraju od 20 do 50 mm z wyjątkiem Podlasia, gdzie notowano opady od 10 do 20 mm. Podobnej wielkości opady notowano na przeważającym obszarze kraju. Natomiast najniższe opady od 5 do 10 mm występowały w północno-zachodniej części Polski.

W drugiej dekadzie tego miesiąca nadal na tym terenie notowano bardzo małe opady od 5 do 15 mm. Tej wielkości opady wystąpiły też na obszarze województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego. Stosunkowo duże opady od 15 do 35 mm notowano w szerokim w pasie od Sudetów poprzez Nizinę: Śląską, Wielkopolską, Mazowiecką aż po Pojezierze Mazurskie. W tym okresie zdecydowanie największe opady notowano w północno-wschodniej części kraju wynoszące od 35 do ponad 50 mm.

Niedobory wody dla roślin uprawnych wynoszące od -120 do -179 mm, wystąpiły na dużym obszarze kraju. Brak dostatecznej ilości opadów zwłaszcza w trzeciej dekadzie marca oraz w znacznej mierze również w kwietniu spowodowały, że wystąpił duży niedobór wody w glebie, który negatywnie wpłynął na oziminy, truskawki i krzewy owocowe zwłaszcza zlokalizowane na glebach bardzo lekkich i lekkich. Występujący deficyt wody na glebach słabych powodował straty również w uprawach jarych w wyniku problemów wynikających ze słabymi wschodami roślin.

Według obecnych warunków pogodowych straty plonów z powodu deficytu wody powodujące obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych wystąpiły w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych.

(rup) pp / Źródło: IUNG

reklama