20.1°C

Czy będą zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników fotolia

Czy będą zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Napisał  Maj 26, 2020

Chodzi o zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę. Kancelaria Prezydenta poinformowała o trwającej obecnie analizie takiej koncepcji.

Ewentualne zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników oznaczać będą przemodelowanie istniejącego obecnie systemu ubezpieczeń społecznych rolników, w którym rolnik uzyskuje prawo do świadczenia emerytalnego czy rentowego przy założeniu, że z powodu wieku lub stanu zdrowia utracił zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, czyli możliwość jego prowadzenia.

Skutkuje to zaprzestaniem działalności rolnej, a pośrednio stymuluje wymianę pokoleniową wśród właścicieli gospodarstw rolnych. Wstępne wnioski wskazują zatem na konieczność uwzględnienia w rozważaniach odnośnie ewentualnych ich wpływu na cały system ubezpieczeń społecznych – informuje Szef Kancelarii Prezydenta RP Pani Halina Szymańska. Niezbędne są także konsultacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wspomniane czynności są w trakcie realizacji.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

reklama