Proponowany budżet WPR na lata 2021-2027 wciąż niższy od obecnego fot. Paweł Pąk

Proponowany budżet WPR na lata 2021-2027 wciąż niższy od obecnego

Napisał  Cze 05, 2020

Choć zaproponowany budżet Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 jest wyższy od projektowanego przez Komisję w 2018 roku, wciąż jednak nowa kwota jest niższa od puli za okres 2014-2020.

2 czerwca 2020 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego spotkała się w celu przeprowadzenia debaty z komisarzem ds. budżetu i administracji Johannesem Hahnem. Debata przebiegała w kontekście ogłoszonego 27 maja 2020 r. przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Layen planu budżetu UE i towarzyszącego mu planu naprawy gospodarki.

W tej propozycji całkowity budżet Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027 wynosi 348,3 miliardy euro: 258,3 miliardy na pierwszy filar (płatności bezpośrednie) i 90 miliardów euro na drugi filar (rozwój obszarów wiejskich). Jest zatem bardziej ambitny niż budżet zaproponowany przez Komisję w 2018 r., który miał wynosić 324,3 miliardów euro. Niemniej jednak nowa kwota wciąż jest niższa od obecnej puli na WPR (382,5 miliardy euro dla UE-27 na okres 2014-2020).

Nowa propozycja budżetu WPR wzmacnia drugi filar (rozwój obszarów wiejskich) o około 20 mld euro w porównaniu do propozycji Komisji z 2018 r. Te środki mają być przeznaczone na strategie wprowadzane przez Nowy Zielony Ład: „Od Pola do Stołu” oraz strategię bioróżnorodności. Na uwagę zasługuje wzmocniona rezerwa kryzysowa, która ma wynosić 4 miliardy euro.

Choć nowa propozycja Komisji dla rolnictwa jest zdecydowanie ambitniejsza niż ta przedstawiona w 2018 roku, trzeba zauważyć, że budżet WPR ulega zmniejszeniu w okresie, gdy dla rolników wprowadzane są nowe zobowiązania wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, a wielu z nich znalazło się w krytycznej sytuacji w związku z pandemią COVID-19. W takim tonie wypowiadali się posłowie komisji AGRI, którzy zauważyli, iż nie da się osiągać ambitnych celów bez odpowiednich środków. Podkreślili też, że odpowiedź finansowa Komisji Europejskiej na kryzys w rolnictwie była niewystarczająca. Koordynator grupy EKR, poseł Zbigniew Kuźmiuk, zwrócił uwagę, że proponowane 4 miliardy euro na rezerwę kryzysową w nowej perspektywie finansowej są kwotą zbyt małą.

(rpf) pp / Źródło: Komunikat prasowy Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia