12,6°C

reklama
reklama

KRIR: Konieczne wsparcie dla producentów wieprzowiny

Napisał  Cze 17, 2020

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia sektora trzody chlewnej ogłoszone podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE poprzez uruchomienie rezerwy kryzysowej z budżetu UE, w dniu 16 czerwca 2020 r. zwrócił się do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o przeanalizowanie postulatów mających na celu wsparcie producentów wieprzowiny w Polsce.

W dobie pandemii niezbędna jest pomoc w celu utrzymania produkcji trzody chlewnej w Polsce poprzez wprowadzenie następującego wsparcia:

- rozszerzenie działania „dopłaty do prywatnego przechowywania” o dopłaty do mięsa wieprzowego, a nie tylko mleka, mięsa wołowego, baraniego i koziego. Pominięcie w działaniu interwencyjnym mięsa wieprzowego zdaniem producentów trzody jest rażącym działaniem przeciwko branży;

- przeniesienie niewykorzystanych pieniędzy przeznaczonych na PROW 2014 — 2020 na uruchomienie w trybie ciągłym kontynuacji programów pomocowych ARiMR dla producentów trzody chlewnej takich jak:
- refundacja do 75% wydatków na bioasekurację poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie,
- pomoc na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF.

- uruchomienie skupu interwencyjnego trzody chlewnej, której sprzedaży nie można odłożyć w czasie jak w przypadku innych produktów rolniczych.

Producenci trzody chlewnej domagają się również likwidacji strefy niebieskiej występowania ASF, lub ograniczenia czasu jej występowania do dwóch miesięcy. Restrykcje występujące w strefie niebieskiej oraz roczny okres występowania od pojawienia się przypadku w gospodarstwie są szczególnie uciążliwe dla rolników i zakładów przetwórczych, a także wpływają na obniżenie i tak już niskich dochodów z produkcji trzody chlewnej. Należałoby zwrócić się do Komisji Europejskiej o złagodzenie restrykcji w tym zakresie.

Samorząd rolniczy zwrócił się także o publikację zakładów, które importują półtusze z zagranicy, ograniczając tym samym skup trzody chlewnej od rodzimych producentów. Lista takich zakładów powinna być dostępna dla hodowców trzody i dla konsumentów.

Zarząd KRIR otrzymuje sygnały od producentów trzody chlewnej o pogłębiającym się kryzysie w branży spowodowanym spadkami cen i zmniejszeniem popytu na wieprzowinę wynikającym między innymi z zamknięciem całej branży HoReCa oraz obniżenia zdolności nabywczej konsumentów. Trudna sytuacja na rynku może sprawić zaniechanie produkcji trzody chlewnej w Polsce i uzależnienie się od importu z innych krajów. Celem ochrony branży produkcji trzody chlewnej przed likwidacją Zarząd KRIR wniósł o realizację powyższych propozycji.

(rpf) rp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama