19.7°C

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności” a wymóg pozostania w ZUS

Napisał  Cze 23, 2020

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 16 czerwca 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających ubieganie się o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” bez konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS po otrzymaniu pomocy. 

„Proponujemy zastąpienie tego wymogu obowiązkiem zapłaty podwójnej wysokości składki KRUS zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Z 2020 r. poz. 174). Obecne uregulowania skutkują dużą obawą po stronie rolników czy podołają opłacić wysokie składki ubezpieczenia społecznego, przez co wielu z nich rezygnuje z ubiegania się o przyznanie pomocy” - sugeruje KRIR.

Obecnie w czasie zagrożenia epidemicznego, gdy niepewna jest przyszłość nie tylko pojedynczych przedsiębiorców, ale całych gałęzi gospodarki, zaproponowane rozwiązanie może skutkować większą otwartością beneficjentów i pozwoli na szybszy rozwój obszarów wiejskich.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

reklama