20°C

KRUS: Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 fotolia

KRUS: Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020

Napisał  Cze 25, 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego do 28 czerwca br.

Przedłużony do 28 czerwca br. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych nad:
- dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
- dzieckiem w wieku do ukończenia 16 lat jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności, dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat jeżeli ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieckiem w wieku do ukończenia 24 lat jeżeli ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jednocześnie zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku np. nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia placówek, podjął decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek. Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 28 czerwca br.).

Kasa sukcesywnie będzie przyznawać prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie wniosków złożonych przed wejściem w życie ww. przepisów. Zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany na okres opieki wskazany w złożonym wniosku.

Jeżeli rodzice dzieci do lat 8 bez orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, złożyli przed 24 czerwca br. wnioski o wypłatę zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja 2020 r. do 28 czerwca 2020 r., w związku z wejściem w życie nowych przepisów, Kasa rozpatrzy ten wniosek bez konieczności składania nowego wniosku. Jeżeli we wniosku złożonym przed 24 czerwca br. wskazano konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na okres krótszy niż do 28 czerwca br. to w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego za okres dłuższy (niż podany w ostatnio złożonym wniosku) należy wystąpić z kolejnym wnioskiem o przyznanie tego zasiłku.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy niż do 28 czerwca br. okres pobierania zasiłku opiekuńczego, dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

(rpf) mp / Źródło: KRUS

reklama