0.9°C

Znakowanie flagą mięsa na wagę obowiązkowe od 30 września fotolia

Znakowanie flagą mięsa na wagę obowiązkowe od 30 września

Napisał  Lip 13, 2020

Od 30 września br. sprzedawane mięso na wagę będzie musiało posiadać znak flagi kraju pochodzenia.

30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 1149).

Celem nowelizacji rozporządzenia było wprowadzenie na etapie sprzedaży detalicznej wymogu umieszczania oprócz informacji słownej o państwie pochodzenia mięsa świeżego, schłodzonego i zamrożonego również informacji pod postacią grafiki przedstawiającej flagę tego państwa pochodzenia.

Obowiązek prezentowania grafiki przedstawiającej flagę państwa pochodzenia jest uzupełnieniem informacji, która już w aktualnym stanie prawnym musi być udostępniana konsumentom w obiektach handlowych na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio prezentacji mięsa. Wymóg podawania informacji dotyczących państwa pochodzenia w przypadku nieopakowanego świeżego, schłodzonego i zamrożonego mięsa ze świń, owiec, kóz i drobiu wprowadzono przepisem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. poz. 2461).

W celu dostosowania się przedsiębiorców do nowych wymagań został uwzględniony 90-dniowy okres przejściowy, co oznacza, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie w dniu 30 września 2020 r.

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia