Wydrukuj tę stronę
Przybywa obszarów z suszą rolniczą fot. Paweł Pąk

Przybywa obszarów z suszą rolniczą

Napisał  Sie 06, 2020

W stosunku do poprzedniego okresu raportowania, na terenie Polski zwiększeniu uległ obszar, na którym występuje deficyt wody. IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w dziesięciu województwach.

Susza rolnicza występuje na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowo susza notowana jest w uprawach:
- kukurydzy na ziarno - suszę w tych uprawach odnotowano w 295 gminach Polski (11,91% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 175 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 7,07 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 2,11% gruntów ornych, tj. o 1,53 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- kukurydzy na kiszonkę - suszę w tych uprawach odnotowano w 295 gminach Polski (11,91% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 175 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 7,07 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 2,11% gruntów ornych, tj. o 1,53 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- krzewów owocowych – susza wystąpiła w 198 gminach Polski (7,99% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie gmin z wystąpieniem suszy o 4,64 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 1,87% gruntów ornych, tj. o 1,18 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- roślin strączkowych - susza wystąpiła w 163 gminach Polski (6,58% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 100, tj. o 4,04 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Wystąpiła w 6 województwach na powierzchni 1,10% gruntów ornych, tj. o 0,82 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- warzyw gruntowych – susza wystąpiła w 52 gminach Polski (2,10% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie o 41 gmin z wystąpieniem suszy tj. o 1,66 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Susza wystąpiła w 4 województwach na powierzchni 0,17% gruntów ornych, tj. o 0,15 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- zbóż jarych – susza wystąpiła w 40 gminach Polski (1,61% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 9 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 0,37 pp mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,13% gruntów ornych, tj. o 0,08 pp mniej niż w poprzednim okresie raportowania.

- tytoniu – susza wystąpiła w 40 gminach Polski (1,61% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 30 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 1,21 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,13% gruntów ornych, tj. o 0,12 pp więcej niż w poprzednim okresie raportowania.

- zbóż ozimych – susza wystąpiła w 3 gminach Polski (0,12% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło obniżenie o 21 gmin z wystąpieniem suszy, tj. o 0,85 pp mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 2 województwach.

- truskawek – suszę odnotowano w 3 gminach Polski (0,12% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zmniejszenie o 1 gminę z wystąpieniem suszy, tj. o 0,04 pp mniej niż w poprzednim okresie raportowania. Odnotowano ją w 2 województwach.

- chmielu – suszę odnotowano w 3 gminach Polski (0,12% gmin kraju). Wystąpiła w 2 województwach.

- ziemniaka – suszę odnotowano w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju).

- drzew owocowych – suszę odnotowano w 2 gminach Polski (0,08% gmin kraju).

Największe niedobory wody dla roślin uprawnych w okresie od 21 maja do 20 lipca występują w północno-zachodniej Polsce. Natomiast wysokie opady na znacznym obszarze kraju w całym rozpatrywanym okresie spowodowały, że notowany jest mały deficyt wody. Szczególnie duże wartości klimatycznego bilansu wodnego wystąpiły w południowym obszarze Polski. Duży nadmiar wody notowany jest w dalszym ciągu w południowych terenach województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.

Zasięg suszy w stosunku do poprzedniego okresu raportowania zmniejszył się w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych i truskawek. W uprawach tych zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjalnej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą.

Natomiast w uprawach: kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych i tytoniu zasięg suszy uległ wzrostowi.

(rpf) jp / Źródło: IUNG