Wydrukuj tę stronę
Rolnicy na zasiłku chorobowym nie są objęci pomocą antykryzysową fotolia

Rolnicy na zasiłku chorobowym nie są objęci pomocą antykryzysową

Napisał  Sie 07, 2020

W przepisach o tarczy antykryzysowej zostało pominięte uregulowanie sytuacji osób ubezpieczonych w KRUS, które były na zasiłku chorobowym, a następnie komisje mające ocenić ich stan zdrowia po zakończeniu leczenia zostały odwołane z powodu epidemii COVID-19. Osoby takie do czasu wznowienia pracy komisji i uzyskania orzeczenia pozostawały bez środków do życia.

Decyzje wydawane przez KRUS już na podstawie oceny komisji działają tylko na przyszłość, a nie obejmują świadczeń za okres, kiedy na skutek przyczyn niezależnych od ubezpieczonego nie mógł on poddać się badaniu przez komisję KRUS. Komisje natomiast nie orzekały na podstawie samej dokumentacji lekarskiej zgromadzonej w sprawie. Przepisy regulują jedynie sytuacje osób, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:

- emerytury rolniczej,

- renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

- renty rodzinnej,

- dodatków i świadczeń wypłacanych razem z emeryturami i rentami np. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego itd.

Takie osoby mogą uzyskać prawo do świadczenia, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości lub wypłatę świadczenia od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

(rpf) jp / Źródło: KRIR