0.9°C

Za zakaz utrzymywania świń rolnikowi przysługuje rekompensata fot. Paweł Pąk

Za zakaz utrzymywania świń rolnikowi przysługuje rekompensata

Napisał  Sie 26, 2020

Producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 50 sztuk na jednego producenta) oraz liczby dni objętej zakazem produkcji w danym roku kalendarzowym i kwoty 0,36 zł za każdy dzień.

Rekompensata wypłacana jest za dany rok, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następnego.

Pomoc przyznawana jest na wniosek producenta świń w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tegoż producenta.

Wnioski przyjmują biura powiatowe w trybie ciągłym. Należy je składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej ARiMR w zakładce „Pomoc krajowa”. Tam też znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące tej oferty wsparcia.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia