Ruszyła już pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Napisał  Wrz 09, 2020

Od dziś, tj. 9 września 2020 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Nabór wniosków ma potrwać tylko do 30 września br., zatem nie warto odkładać skompletowania dokumentów na ostatnią chwilę.

Dla kogo pomoc? O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

- 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

- 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

- 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

- 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

- 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

- oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

- kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

- gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

- indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

- oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

- szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

- tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia