Polsko-ukraińskie rozmowy o stanie współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa

Napisał  Wrz 09, 2020

Minister Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z ministrem rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Igorem Petraszko. Ministrowie omówili stan współpracy dwustronnej w dziedzinie rolnictwa.

Minister Ardanowski zwrócił uwagę na intensyfikację w ostatnim czasie kontaktów między służbami weterynaryjnymi obydwu krajów. Wyraził satysfakcję z uzgodnienia świadectwa w eksporcie produktów mięsnych na Ukrainę.

Zależy mi na regularnych kontaktach inspekcji weterynaryjnych Polski i Ukrainy, dzięki czemu na bieżąco można rozwiązywać pojawiające się problemy związane z dostępem do rynku dla produktów pochodzenia zwierzęcego – podkreślił Minister Ardanowski.

Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził nadzieję na pilne rozwiązanie kwestii przedłużonego czasu oczekiwania na granicy w drodze powrotnej z Ukrainy specjalistycznych pojazdów przewożących jednodniowe pisklęta.

Ministrowie wymienili poglądy dotyczące potencjału eksportowego w zakresie artykułów rolno-spożywczych Polski i Ukrainy. Szef MRiRW podkreślił rosnące zainteresowanie polskich producentów pasz komponentami białkowymi nie zawierającymi GMO, w związku z brakiem akceptacji społecznej w Polsce dla żywności modyfikowanej genetycznie. W ocenie ministra Ardanowskiego, przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy mogliby nawiązać w tej dziedzinie długofalową współpracę. Ukraiński minister wyraził zainteresowanie tą propozycją.

Minister Ardanowski przedstawił rozwiązania przyjęte w Polsce na rzecz ułatwienia podjęcia pracy sezonowej przez pracowników z Ukrainy. Dodał, że ukraińscy pracownicy sezonowi cieszą się w Polsce uznaniem. Minister Ardanowski wyraził ponadto opinię o zasadności wypracowania polsko-ukraińskiej umowy regulującej status pracowników sezonowych z Ukrainy.

Ministrowie zgodzili się, że przyszłość europejskiego wymaga wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście wyzwań klimatycznych i rosnących oczekiwań społecznych co do prośrodwiskowego wymiaru rolnictwa.

Ukraina pozostaje ważnym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. W pierwszym półroczu 2020 r. polski eksport rolny na Ukrainę osiągnął wartość blisko 366 mln euro. Od 2017 r. polski eksport rolny na Ukrainę rośnie (w pierwszym półroczu 2020 r. saldo jest dla Polski dodatnie i wynosi 41,8 mln euro).

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia