Mniej środków na rolnictwo w budżecie na 2021 rok

Napisał  Wrz 18, 2020

Projekt przyszłorocznego budżetu wpłynął już do Sejmu. Na uwagę zasługuje prawie 20% spadek wydatków budżetowych ogółem na rolnictwo w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2020.

Plan budżetu jest nawet niższy od tego, który był zrealizowany w roku 2019. Jeśli wziąć pod uwagę inflację, która była rekordowa na przełomie roku 2019 i 2020, to spadek realnych wydatków na rolnictwo jest jeszcze większy.

Analizując plan budżetu na rok 2021 należy również wskazać na wiele wyzwań, które stają przed rolnikami w Polsce oraz w Europie. Jest to walka z suszą, dostosowanie się do wymogów zielonego ładu, konieczność wdrażania innowacji, poprawa pozycji rolników na rynku rolnym, walka z ASF oraz ptasią grypą.

W tym kontekście reedukacja wydatków budżetowych na tak ważną gałąź gospodarki jak rolnictwo jest przynajmniej zastanawiająca. Jest to szczególnie ważne w sytuacji pandemii, która dotknęła wszystkie działy gospodarki, w tym rolnictwo. Koniec tego roku oraz przyszły rok powinien wiązać się z stymulowaniem przez państwo rozwoju gospodarczego i odrabiania strat poprzez dobrze kierowany strumień pieniędzy budżetowych.

(rpf) jp / Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia