Kolejny bank przystąpił do współpracy z ARiMR

Napisał  Wrz 18, 2020

Kolejny bank przystąpił do współpracy z ARiMR w zakresie udzielania kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (linia KR).

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. podpisał aneks do umowy o współpracy z ARiMR w zakresie stosowania dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych.

Zainteresowane podmioty mogą obecnie ubiegać się o kredyt „restrukturyzacyjny” w SGB Banku S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia