Program „Moja Woda”: Wkrótce koniec naboru wniosków o dofinansowanie

Napisał  Wrz 26, 2020

Z programu „Moja Woda” mogą skorzystać również gospodarstwa rolne, jednak, z założenia, instalacja objęta dofinansowaniem nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Celem programu „Moja Woda” jest zatrzymanie wody opadowej na danej nieruchomości, na której znajduje się budynek. Nie ma znaczenia czy właściciel bądź współwłaściciel tej nieruchomości prowadzi tam działalność gospodarczą, w tym rolniczą.

Jednakże instalacja objęta dofinansowanym przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Zatrzymaną wodę opadową można wykorzystać na potrzeby nieobjęte działalnością gospodarczą np. do podlewania przydomowego ogródka lub trawnika.

Możliwość korzystania z instalacji objętej dofinansowaniem oraz zatrzymanej tam wody opadowej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej, nie wpisuje się w założenia tego programu, a ponadto została wyłączona ze względu na dotacyjny charakter wsparcia ze środków publicznych i związane z tym ograniczenia z zakresu pomocy publicznej.

Ze względu na duże zainteresowanie programem „Moja Woda” wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą przyjmowały wnioski w formie elektronicznej tylko do końca września 2020 r., a wersje papierowe należy dostarczyć do WFOŚiGŻ do końca października br.

Minister Klimatu Michał Kurtyka zapowiedział, że w 2021 roku zostanie uruchomiony kolejny nabór wniosków. Planowany jest podobny budżet programu.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia