Jak wygląda skuteczna walka z ASF? Uczmy się od naszych sąsiadów fotolia

Jak wygląda skuteczna walka z ASF? Uczmy się od naszych sąsiadów

Napisał  Wrz 30, 2020

Działania podjęte przez Czechów i Belgów dowodzą, że walka z ASF może być skuteczna. W krajach tych nie odnotowano ani jednego zakażenia w hodowlach trzody. Czesi są wolni od ASF od lutego 2019. Belgia prawdopodobnie osiągnie status kraju wolnego od ASF w najbliższym czasie.

Teraz Niemcy wdrażają u siebie te same procedury jakie stosowały Czechy i Belgia. Niestety w Polsce podejmowane działania nie przynoszą rozwiązań satysfakcjonujących producentów trzody chlewnej. ASF w naszym kraju wciąż się szerzy.

W ostatnim czasie w Niemczech znaleziono około 30 padłych dzików zarażonych ASF. Niemcy już wcześniej przygotowywali się na taką ewentualność, więc w prowincjach Spree-Neisse i Oder-Spree zostały natychmiast wprowadzone procedury zbliżone do tych, jakie prowadziły Czechy i Belgia:
- W strefie obowiązuje zakaz polowań na wszystkie gatunki zwierząt łownych.
- Wprowadzono intensywne poszukiwania padłych dzików, również z wykorzystaniem specjalnie wyszkolonych psów.
- Wszystkie znalezione padłe dziki muszą być zgłoszone natychmiast do właściwej inspekcji weterynaryjnej z określeniem położenia GPS. Pobieranie próbek oraz utylizacja padłych dzików jest wykonywana przez autoryzowany personel.
- Psy, urządzenia, przedmioty i pojazdy wykorzystywane podczas poszukiwań i utylizacji padłych dzików muszą być odkażone przez środki działające skutecznie na wirusa ASF. Podobnie osoby biorące udział w poszukiwaniach lub mające kontakt z padłymi dzikami powinny poddać się dezynfekcji.
- W wyznaczonej strefie obowiązuje zakaz wyprowadzania psów bez smyczy. Psy mogą opuszczać gospodarstwa tylko na smyczy pod nadzorem właściciela.
- Prace rolnicze i leśne w strefie zostały wstrzymane do odwołania.
- Wszystkie imprezy z udziałem trzody chlewnej zostały zakazane.
- Wywożenie dzików, jakichkolwiek części ich ciała, trofeów, produktów z dziczyzny z wyznaczonej strefy jest zabronione.
- Dziczyzna, części dzików lub przedmioty, z którymi dziki miały kontakt nie mogą być wnoszone na teren gospodarstw utrzymujących świnie.
- Zabroniono wstępu do lasu i na tereny otwarte położone w strefie.
- Rolnicy muszą natychmiast przekazać informacje do odpowiedniego wydziału ministerstwa rolnictwa o bieżących stanach świń, ich lokalizacji, upadkach, objawach chorobowych (np. gorączka).
- Wszystkie podejrzane świnie o zakażenie są natychmiast testowane w kierunku ASF.
- Wszystkie świnie muszą być izolowane w budynkach. Nie dopuszcza się utrzymywania świń na wybiegach.
- Wprowadzono obowiązek posiadania urządzeń i środków dezynfekcyjnych przy wejściach do gospodarstw/ budynków inwentarskich.
- Wprowadzono zakaz skarmiania zielonek lub siana oraz wykorzystywania słomy jako ściółki. Nie dotyczy to zbiorów sprzed co najmniej 6 miesięcy, które były zabezpieczone przed dostępem dzików lub zostały poddane obróbce termicznej w temperaturze 70 st. C. przez pół godziny.
- Przewożenie świń w strefach jest dozwolone tylko po wyznaczonych drogach.
- Bez zgody inspekcji weterynaryjnej nie wolno przemieszczać świń do stad i ze stad zlokalizowanych z wyznaczonej strefie oraz do rzeźni.
- Przemieszczanie w strefie oraz eksport ze strefy świeżej wieprzowiny, wyrobów wieprzowych, nasienia, komórek, embrionów, podrobów, wytworzonych ze świń utrzymywanych w strefie jest zabronione bez zgody inspekcji weterynaryjnej.

Obserwując procedury tych krajów można dojść do wniosku, że skuteczna walka z Afrykańskim Pomorem Świń to połączenie kilku dobrze wprowadzanych elementów:
- intensywne zbieranie padłych dzików,
- izolacji przypadków ASF u dzików poprzez stosowanie grodzenia zainfekowanych terenów, 
- eliminacji populacji dzików z zagrożonych terenów,
- bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,
- dyscypliny społecznej.

Zatem wniosek nasuwa się jeden: nie można oszczędzać na prewencji i szybkim wdrożeniu działań ograniczających rozprzestrzenianie się ASF z ognisk lub wystąpień tej choroby u zwierząt. Konieczne jest również wspólne działanie każdej ze stron zaangażowanych w walkę z ASF. Potwierdzają to skuteczne działania wprowadzone w Czechach i Belgii, a teraz zapewne również w Niemczech.

(rpf) jp / Źródło: Wielkopolska Izba Rolnicza

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia