23,6°C

reklama
reklama

Jak kształtują się ceny gruntów ornych w Polsce

Napisał  Paź 02, 2020

Najdrożej jest w Wielkopolsce – tu za grunt trzeba zapłacić średnio aż 63 401 zł/ha. Najniższe ceny są w województwie podkarpackim - 28 613 zł/ha. Średnia cena gruntów ornych w Polsce wynosi 48 096 zł/ ha.

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z linii inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z), kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
- grunty dobre - grunty klas I, II, III a;
- grunty średnie - grunty klas III b, IV;
- grunty słabe - grunty klas V, VI;
- łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych;
- łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich;
- łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w II kwartale 2020 r. – według województw

WOJEWÓDZTWO

GRUNT ORNY (ZŁ/HA)

OGÓŁEM

DOBRY
(klasy I, II, IIIa)

ŚREDNI
(klasy IIIb, IV)

SŁABY
(klasy V, VI)

Dolnośląskie

39 484

47 550

39 588

32 962

Kujawsko-pomorskie

55 456

68 162

55 335

40 519

Lubelskie

34 130

48 391

34 674

24 739

Lubuskie

29 738

37 143

31 455

27 850

Łódzkie

42 471

57 548

44 876

34 528

Małopolskie

35 343

41 769

32 753

25 714

Mazowieckie

42 599

61 390

43 820

34 119

Opolskie

49 423

69 512

46 610

31 826

Podkarpackie

28 613

38 714

26 541

21 000

Podlaskie

44 476

54 000

49 947

35831

Pomorskie

41 728

56 605

44 246

34 147

Śląskie

38 108

58 750

38 924

27 952

Świętokrzyskie

32 082

40 821

29 708

19 833

Warmińsko-mazurskie

46 254

59 625

48 215

34 680

Wielkopolskie

63 401

84 927

66 181

45 431

Zachodniopomorskie

30 000

35 000

30 000

22 300

Polska

48 096

60 490

49 674

35 370


(rpf) jp / Źródło: GUS/WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama