23,6°C

reklama
reklama
1/3

Zmiany na stanowiskach w MRiRW

Napisał  Paź 30, 2020

Minister rolnictwa Grzegorz Puda wręczył dokumenty potwierdzające objęcie stanowisk dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych.

Małgorzata Gośniowska-Kola została powołana na stanowisko dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dokument potwierdzający objęcie tego stanowiska wręczył minister rolnictwa Grzegorz Puda. Małgorzata Gośniowska-Kola od kwietnia 2019 r. pełniła obowiązki zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR, nadzorowała pion finansowo-administracyjny. Jest przedsiębiorcą, samorządowcem, społecznikiem.

Na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi premier Mateusz Morawiecki powołał Ryszarda Bartosika. Ryszard Bartosik jest posłem na Sejm RP IX kadencji. Od 13 listopada 2019 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi również gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 10 ha.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda wręczył również akt powołania na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych sekretarz stanu Annie Gembickiej.

Do zadań Pełnomocnika należy:
1) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
2) współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;
3) inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;
4) opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
5) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
6) prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
7) podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama