0.6°C

reklama
reklama
Paszportyzacja żywności sposobem ograniczenia kosztów i zwiększenia dochodów produkcji rolno-spożywczej fotolia

Paszportyzacja żywności sposobem ograniczenia kosztów i zwiększenia dochodów produkcji rolno-spożywczej

Napisał  Paź 31, 2020

29 października br. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa odbyło się kolejne spotkanie w ramach prac nad projektem Paszportyzacji polskiej żywności. Celem spotkań jest wypracowanie koncepcji budowy systemu informatycznego umożliwiającego rejestrowanie, sprawdzanie i wymianę informacji w całym procesie produkcji i dystrybucji żywności.

Było to kolejne, po konferencjach z producentami i firmami technologicznymi, spotkanie, które ma przybliżyć polski sektor rolno-spożywczy do realizacji projektu Paszportyzacji żywności. – Chcemy stworzyć system, który będzie wymiernym wsparciem dla oferty handlowej zarówno poszczególnych gospodarstw, grup producenckich, jak i firm sektora spożywczego, świadczący o pełnej transparentności pochodzenia produktu oraz jakości jego wytworzenia – mówił Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR i pomysłodawca projektu Wojciech Kędzia.

Na początek projekt przewiduje stworzenie koncepcji paszportyzacji dla rynków wołowiny i ziemniaka. – Te dwa rozwiązania chcemy potraktować jako rozwiązania pilotażowe i na tej bazie stworzyć rozwiązania docelowe – mówił Dyrektor Departamentu Innowacji Mateusz Balcerowicz. – Chcielibyśmy włączyć przedstawicieli instytucji publicznych do rozmów z przedstawicielami łańcucha dostaw – rolnikami, przedstawicielami instytucji branżowych, przetwórcami i wspólnie opracować już ostateczną koncepcję projektu Paszportyzacji polskiej żywności – dodał Dyrektor Balcerowicz.

Wprowadzenie projektu paszportyzacji żywności, w efekcie ma przynieść szereg korzyści w budowaniu marki polskiej żywności w kraju i za granicą. Tego typu rozwiązania wpłyną na zwiększenie wiarygodności, przejrzystość i pewność informacji w łańcuchu dostaw żywności. Będą stanowić wiarygodne i transparentne źródło informacji dla konsumentów, a co za tym idzie wpłyną na ograniczenie marnotrawienia żywności i ochronę zasobów naturalny. Paszportyzacja żywności to doskonałe narzędzie, które doprowadzi do ograniczenia kosztów i zwiększenia dochodów produkcji rolno-spożywczej.

Organizatorzy projektu planują także podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy instytucji centralnych w budowaniu systemu. Sygnatariuszami porozumienia oprócz GovTech Polska i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, będą także: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia