16,9°C

reklama
reklama
1/2

Ceny skupu produktów rolnych spadają. Coraz niższe ceny żywca wieprzowego i drobiu

Napisał  Lis 23, 2020

Choć w odniesieniu do września br., ceny skupu podstawowych produktów rolnych w październiku 2020 r. wzrosły o 1,4%, to nadal są one niższe o 3,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Szczególnie dramatycznie niskie są ceny żywca wieprzowego i drobiu rzeźnego.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
W październiku 2020 r. w porównaniu z wrześniem br. wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen kukurydzy i drobiu. Spadek cen większości produktów rolnych obserwowano natomiast na targowiskach. Na obu rynkach mniej płacono za ziemniaki oraz

żywiec wieprzowy. 
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w październiku 2020 r. w skupie ceny większości produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem cen drobiu. W transakcjach targowiskowych niższe były ceny większości produktów. Na obu rynkach spadły ceny owsa, ziemniaków i żywca wieprzowego, a wzrosły ceny kukurydzy oraz żywca wołowego.

Ceny ważniejszych produktów rolnych w październiku 2020 r.
W październiku 2020 r. ceny pszenicy w skupie (76,42 zł za dt) wzrosły zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego, jak i w skali roku – odpowiednio o 7,1% i 15,0%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 84,62 zł, tj. mniej zarówno w porównaniu z wrześniem br. (o 0,3%), jak i z październikiem roku ubiegłego (o 3,7%).

Za żyto w skupie płacono 60,24 zł za dt, tj. o 7,2% więcej niż we wrześniu br. oraz o 10,5% więcej w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W obrocie targowiskowym natomiast ceny żyta spadły do 65,92 zł za dt., tj. w skali miesiąca były niższe o 0,5%, a w skali roku - o 7,9%.

W październiku 2020 r. za ziemniaki w skupie płacono średnio 31,00 zł za dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 4,6%, a w skali roku – 16,3%. Niższa była również cena ziemniaków na targowiskach (106,12 zł za dt) zarówno w porównaniu z miesiącem poprzednim (o 4,7%), jak i październikiem ubiegłego roku (o 50,7%).

Cena skupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,44 zł za kg i była wyższa niż we wrześniu br. o 0,7% oraz w skali roku - o 6,4%. W transakcjach targowiskowych za żywiec wołowy płacono 7,01 zł za kg, tj. o 1,0% mniej niż przed miesiącem. ale o 9,0% więcej niż przed rokiem.

W październiku br. cena żywca wieprzowego w skupie wyniosła 4,51 zł za kg i była niższa zarówno w skali miesiąca, jak i roku – odpowiednio o 4,9% i 23,4%. Ceny żywca wieprzowego obniżyły się również na targowiskach, za 1 kg płacono 5,28 zł, tj. o 4,9% mniej niż we wrześniu br. i 11,4% mniej niż przed rokiem.

Cena skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca spadła o 0,8% do poziomu 3,48 zł za kg i była niższa o 10,9% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

W październiku 2020 r. za 1 hl mleka w skupie płacono 144,59 zł, tj. więcej zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 4,7%), jak i z październikiem ubiegłego roku (o 8,8%).

(rpf) jp / Źródło: GUS

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama