13,1°C

reklama
reklama

Nowa WPR bez dużych zmian. Nie będzie wyrównania dopłat bezpośrednich

Napisał  Lis 27, 2020

Europoseł Jarosław Kalinowski w piśmie do rolników przedstawia w jaki sposób będzie kształtować się Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Na rewolucję się nie zanosi – przynajmniej do końca 2022 r. mają być stosowane obecne zasady. Niestety nie udało się również doprowadzić do wyrównania dopłat bezpośrednich między państwami członkowskimi.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski w piśmie skierowanym do rolników zwrócił uwagę na kończącą się za kilka tygodni 7-letnią unijną perspektywę budżetową na lata 2014-2020.

Przedłużające się negocjacje dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych, Brexit, czy też sytuację związaną z pandemią COVID-19 spowodowały, że Parlament Europejski nie przyjął nowych ram legislacyjnych w odpowiednim czasie. W związku z tym, prawdopodobnie do końca 2022 r. stosowane będą obecne zasady. Zostało to umożliwione dzięki przyjęciu tzw. rozporządzenia przejściowego.

Parlament Europejski, podczas październikowej sesji plenarnej, przyjął oficjalne stanowisko w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), w którym znalazły się zapisy dotyczące m.in.:
-  Wysokości przeznaczonych środków na działania związane z działalnością pro-środowiskową: określone na poziomie 30% w I filarze oraz 35% w II filarze; transferu tych funduszy pomiędzy filarami.
- Pułapu wysokości wsparcia dla jednego gospodarstwa: ustalonego maksymalnie w kwocie 100 tys. EUR, redukowane już po przekroczeniu progu 60 tys. EUR.
- Wsparcia dla młodych rolników, zwiększonego do co najmniej 4% budżetu na płatności bezpośrednie w każdym kraju członkowskim.

Podczas prac nad nową WPR przyjęto również wprowadzenie dla krajów członkowskich obowiązku wdrożenia do porządku prawnego definicji „rolnika aktywnego zawodowo”. Głównym zadaniem przyjętej definicji ma być uniemożliwienie pobierania dopłat przez osoby nieprowadzące działalności rolniczej. Definicja umożliwi rolnikom pełne wykorzystanie płatności bezpośrednich i środków na programy rolno-środowiskowe w drugim filarze. Jak podkreśla w piśmie Jarosław Kalinowski: „W Polsce rok rocznie wnioski o dopłaty bezpośrednie składa ok. 1,3 mln osób. I te osoby je dostają. Natomiast prawda jest taka, że aż 70% beneficjentów płatności nie prowadzi działalności rolniczej. Są to najczęściej właściciele kilku hektarów, traktowani priorytetowo jako małe gospodarstwa, zwolnieni z wymogów prowadzenia działań pro-środowiskowych. Dzierżawią natomiast bezumownie swoje ziemie prawdziwym rolnikom, którzy, nie dość, że nie mogą pobierać dopłat za hektary, które uprawiają, to jeszcze nie mogą na tych ziemiach realizować programów rolno-środowiskowych ani uzyskiwać pomocy krajowej, chociażby w postaci tzw. paliwa rolniczego”.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski poinformował w piśmie również o tym, iż podjęto starania, aby doprowadzić do umieszczenia w rozporządzeniu o planach strategicznych WPR zapisu wzywającego do pełnego wyrównania dopłat bezpośrednich między państwami członkowskimi. Płatności bezpośrednie, które są najważniejszym instrumentem wspierającym dochody rolników, są bardzo zróżnicowane i nie są ustalane z uwzględnieniem realnych kosztów produkcji czy też aktualnych warunków prowadzenia działalności rolnej. Poprawki związane z wyrównaniem płatności nie zyskały jednak poparcia większości. Wprowadzono, natomiast zapis o utrzymaniu przejściowego wsparcia krajowego na obecnym poziomie. W podsumowaniu podkreślono, iż w nowej WPR nie będzie rewolucji, nadal będzie oparta na dwóch filarach – dopłaty bezpośrednie i interwencje rynkowe oraz rozwój obszarów wiejskich.

(rpf) jp / Źródło: WIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama