0.6°C

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii: Postępowanie z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej fot. Adobe Stock

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii: Postępowanie z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

Napisał  Lis 29, 2020

Już za chwilę popyt na karpia w Polsce znacząco wzrośnie. Zapewne znów da się również usłyszeć głosy organizacji prozwierzęcych opowiadających się za wprowadzeniem całkowitego zakazu sprzedaży żywych ryb. A co mówią na ten temat przepisy?

Co roku w grudniu sprzedaż karpia w Polsce wzrasta o 90%. Związane jest to z naszą tradycją Świąt Bożego Narodzenia. Co roku również w tym okresie słychać głosy organizacji prozwierzęcych lobbujących za wprowadzeniem całkowitego zakazu sprzedaży żywych ryb, przedstawiając sposób sprzedaży i dystrybucji karpi jako barbarzyństwo.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, jednakże należy stosować się do ogólnych zasad wynikających:
- z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
- rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania,
- opinii naukowych,

- statystyki GUS.

Dnia 23 listopada na stronie GLW pojawiły się zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej:1. Zalecenia dotyczące uśmiercania ryb w punktach sprzedaży detalicznej

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem EFSA do humanitarnych metod ogłuszenia ryb należą metody mechaniczna i elektryczna.

METODA - Uderzenie w część czołową czaszki lub poddanie działaniu prądu elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy. W związku z tym, miejsce ogłuszania i uśmiercania karpia w punktach sprzedaży detalicznej powinno być osłonięte lub wydzielone tak, aby uniknąć udziału i obecności osób postronnych.

MIEJSCE - wydzielone pomieszczenie lub miejsce np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem punktu sprzedaży albo namiotu zewnętrznego, który całkowicie zapobiega udziałowi osób postronnych.2. Zalecenia dotyczące personelu:
- ukończone 18 lat,
- doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb (np. szkolenie stanowiskowe),
- w przypadku dystrybucji ryb w udziałem pośrednika, zapewnia on aby sprzedawca końcowy był przeszkolony z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb.3. Zalecenia dotyczące warunków przetrzymywania żywych ryb:
- baseny - szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach,
- woda - czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin,
- zagęszczenie - maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy ryby/l wody,
- optymalna temp. wody 4 - 6 ºC max 10 ºC,
- ryby bez widocznych uszkodzeń -
ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.

4. Zalecenia dotyczące opakowań stosowanych do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez odbiorców detalicznych.

W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta końcowego powinno zawierać wodę - podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji - dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody.

5. Zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie w sklepie.

Zaleca się, aby:
- czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy,
- opakowania indywidualnie używane przez klienta w celu przenoszenia ryby żywej spełniały wymagania podane w pkt. 4.

(rpf) jp / Źródło: GIW/WIR

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia