0.6°C

Lasy Państwowe na temat zawiadomień szacowania ostatecznego

Napisał  Gru 01, 2020

W przepisach dotyczących szacowania szkód łowieckich brak jest informacji na temat zakresu dokumentacji, jaka miałaby być przekazywana wraz z zawiadomieniem o wykonywanych czynnościach na gruncie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zawiadamiania członków zespołu dokonującego oględzin lub ostatecznego szacowania szkód łowieckich, w trybie odwoławczym, zostały określone w art. 46d ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wyżej wymienionych aktach prawnych, zarówno nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, jak i dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP zostali jednoznacznie zobowiązani w kwestii terminów oraz sposobów zawiadamiania członków zespołów biorących udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym szkód.

W przepisach tych nie wskazano jednak zakresu dokumentacji, jaka miałaby być przekazywana wraz z zawiadomieniem o wykonywanych czynnościach na gruncie. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której na prośbę któregokolwiek z członków zespołu dokonującego oględzin lub szacowania ostatecznego, w każdej chwili możliwym powinno być udostępnienie niezbędnych danych dotyczących działań w terenie.

Jak zaznacza Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w swoim piśmie, należy zauważyć, że przekazywanie zbyt szczegółowych i obszernych informacji może niejednokrotnie zostać utrudnione ze względów technicznych. Dotyczy to w szczególności powiadomień wysyłanych przez SMS, które zgodnie z literą prawa są jednym z możliwych rodzajów komunikacji. Dołączanie do nich protokołów, map lub innych dokumentów jest skomplikowane lub niekiedy niemożliwe.

W świetle obowiązujących przepisów Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, nie może zobowiązywać nadleśniczych czy dyrektor o RDLP do czynności wykraczających poza normy prawne, a jednocześnie nie ma kompetencji do wprowadzania w nich zmian, nawet jeżeli dotyczą one wyłącznie doprecyzowania i uszczegółowienia.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia